Posiłki w szkołach i przedszkolach – jak to wygląda od 2023 roku?

Zapewnienie pożywienia w publicznych szkołach i przedszkolach jest zadaniem określonym w ustawie Prawo oświatowe, które określa standardy wychowania i opieki, wśród których jest zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z posiłków. Obejmuje ono nie tylko przedszkola, ale również placówki w ramach, których są organizowane, czyli szkoły, a także specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Jak sprawa cen posiłków wygląda w miejskich przedszkolach wyjaśnia Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowa:

– W Częstochowie posiłki dla uczniów i przedszkolaków są przygotowane w zdecydowanej większości przez kuchnię i stołówki znajdujące się w samych placówkach. Tylko dwie szkoły korzystają z cateringu, jest to Zespół Przedszkolny nr 4 oraz Szkoła Podstawowa nr 41, reszta ma własne stołówki. Dzienna stawka wyżywienia w tym roku to zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta 10 zł za te wszystkie posiłki obowiązuje we wszystkich miejskich placówkach.

Inaczej ceny prezentują się w szkołach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych:

– W szkołach przy jednym posiłku najczęściej jest to obiad uzgadniana stawka indywidualnie przez dyrektorów jest to od 5 do 7 zł. Natomiast w wypadku pełnego wyżywienia, które jest dostępny na przykład specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym stawka ta jest na poziomie kilkunastu złotych. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej w tym wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Zadzwoniliśmy do przedszkoli, aby uzyskać odpowiedź jak wygląda koszt posiłków w placówkach, czy faktycznie od nowego roku nic się nie zmieniło:

– Informacje zostały potwierdzone, nic się nie zmieniło od nowego roku.

Rodzic może zrezygnować z posiłków podawanych dziecku w przedszkolu, ale nie zastąpi ich suchy prowiant, zwłaszcza, gdy dziecko przebywa w przedszkolu kilka godzin.

Skip to content