Posługa księży w dobie koronawirusa

Fot. KEP

Koronawirus zmienił funkcjonowanie wielu instytucji, w tym placówek zdrowia. Wprowadzane ograniczenia sanitarne uniemożliwiają m.in. odwiedziny chorych w szpitalach. Restrykcje dotyczą również opieki duszpasterskiej.

Według Instytutu Ordo Iuris taka sytuacja to łamanie art. 37 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który stanowi, że w sytuacji pogorszenia się zdrowia lub zagrożenia życia, szpital jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania. Dodatkowo zbyt daleko idące restrykcje są niezgodne z art. 53 Konstytucji RP gwarantującym prawo do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajduje. Na stronie Instytutu przeczytać można o kolejnych zawiadomieniach, wysyłanych przez osoby z całej Polski, dotyczących utrudniania pacjentom możliwości korzystania z opieki duszpasterskiej. W częstochowskich ośrodkach zdrowia kapelanom nie zabrania się wstępu do placówek, choć ich posługa w znacznym stopniu została ograniczona. Jak mówi ks. Stanisław Ambroży, kapelan szpitala przy ul. Mickiewicza w Częstochowie, kapłan może posługiwać jedynie na wybranych oddziałach.

– Codziennie jestem na kardiologii. Przed obchodem z posługą sakramentalną idę do pacjentów i pytam się, kto chciałby przyjąć Komunię św. Jeśli ktoś nie jest do tego przygotowany to proponuję spowiedź. Najczęściej na jednej sali leży kilku pacjentów i zachowanie tajemnicy spowiedzi jest niemożliwe. Rozgrzeszenia udzielam więc na podstawie Aktu Żalu po odprawionym rachunku sumienia. To jednak dotyczy wyłącznie kardiologii. W pozostałych oddziałach kontakt z pacjentami jest znacznie utrudniony. Na ginekologii mogę być tylko raz w tygodniu z Komunią św. Tam, gdzie leżą pacjenci covidowi niestety nie mogę posługiwać. Wstęp jest zabroniony. Oczywiście, jeśli ktoś sobie tego życzy, jestem dostępny telefonicznie.

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym także obowiązują ograniczenia. Opieka duszpasterska wciąż jest jednak możliwa, choć pod pewnymi warunkami – mówi dyrektor placówki Zbigniew Bajkowski.

– Czas jest bardzo trudny dla nas wszystkich. Mamy dwóch kapelanów. Jednego w budynku przy ul. Bialskiej, a drugiego w placówce na PCK. To oni świadczą posługę duchową dla chorych i odprawiają Msze św. jeśli jest to możliwe. Nie wchodzą natomiast do szpitala żadne osoby z zewnątrz. Od 4 marca 2020 roku obowiązuje zakaz jakichkolwiek odwiedzin.

Ks. Stanisław Mendakiewicz, kapelan szpitala Nu-Med w Częstochowie tłumaczy, że wspólna modlitwa z kapłanem oraz sakrament spowiedzi, dają pacjentom dodatkową siłę w walce z chorobą.

– Chorzy przede wszystkim potrzebują bliskiej obecności, ponieważ często sami zostają z problemem. Wyczekują na księdza z wielką tęsknotą. Czekają na rozmowę, spowiedź i wspólną modlitwę. 

Celem ograniczeń sanitarnych, wprowadzonych na terenach szpitalnych, jest zatrzymanie wzrostu zachorowań na Covid-19. Podjęte decyzje służby medyczne tłumaczą troską o dobro pacjentów. Pamiętajmy jednak, że człowiek stworzony jest zarówno z ciała, jak i duszy, dlatego podejście do leczenia powinno być holistyczne. Spotkanie z kapłanem, spowiedź i przyjęcie Komunii św. mogą poprawić samopoczucie pacjenta, a co za tym idzie – stan jego zdrowia.

Całą analizę prawną Instytutu Ordo Iuris, dotyczącą prawnych uwarunkowań korzystania z opieki duszpasterskiej w czasie stanu epidemii, można przeczytać tutaj.

ABK

Skip to content