Postępowanie w sprawie śmierci kobiety po porodzie

Fot. Radio Fiat

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie prowadzi postępowanie w sprawie śmierci 32-letniej kobiety. Do tragicznego zdarzenia doszło na początku bieżącego roku.

Przypomnijmy, pacjentka jednego z częstochowskich szpitali pod koniec grudnia trafiła do placówki, gdzie urodziła dziecko przez cesarskie cięcie. Kilka dni później zmarła.

– W grudniu 2019 roku kobieta ta była hospitalizowana w szpitalu przy ul. Mickiewicza w Częstochowie w związku z zabiegiem cesarskiego cięcia. Jeszcze w grudniu (po wypisaniu ze szpitala) ze względu na kolejne odczuwane dolegliwości, 31 grudnia ponownie zgłosiła się do tej samej placówki. Przyjęta ostatecznie na oddział zmarła 1 stycznia 2020 roku – mówi Piotr Wróblewski z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

W trakcie postępowania wykonano szereg działań zmierzających do ustalenia ostatecznej przyczyny śmierci kobiety.

– Wykonano sekcję sądowo-lekarską zwłok pokrzywdzonej, uzyskano opinię biegłego po tej sekcji oraz zabezpieczono dokumentację związaną z pobytem kobiety w szpitalu. Aktualnie trwają przesłuchania personelu medycznego oraz osób mogących mieć wiedzę o pobycie i stanie pacjentki. Na dalszych etapach będzie podejmowana decyzja o powołaniu ewentualnej instytucji specjalistycznej w celu wydania opinii co do prawidłowości przebiegu leczenia – dodał prokurator.

Zawiadomienie do prokuratury niedługo po śmierci pacjentki złożyła rodzina ofiary. Urodzone dziecko czuje się dobrze, a obecnie przebywa pod tymczasową opieką swoich dziadków.

BNO