Powstanie nowa mapa hałasu dla Częstochowy

Częstochowa rozstrzygnęła przetarg na opracowanie nowej strategicznej mapy hałasu. Wykonawcą zadania będzie konsorcjum firm z Wrocławia oraz Sopotu. Koszt realizacji projektu opiewa na kwotę ponad 424 tys. zł.

Mapa powinna powstać do końca maja 2022 roku, a celem jej powstania jest uwzględnienie i zaktualizowanie m.in. obecnego wpływu ruchu autostradowej obwodnicy miasta na komfort życia mieszkańców w pobliżu.

– Mamy nadzieję, że wyniki pomiarów z okolic autostrady zawarte w miejskiej mapie hałasu zostaną wzięte pod uwagę przez Główną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przy planowaniu ewentualnych uzupełnień ekranów dźwiękochłonnych tam, gdzie będą one niezbędne. Samo GDDKiA ma przeprowadzić własne pomiary hałasu po zakończeniu budowy obwodnicy Częstochowy – mówił Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowy.

Zamówienie dla wykonawców miejskiej mapy hałasu obejmuje m.in. przeprowadzenie pomiarów hałasu drogowego, kolejowego, tramwajowego i przemysłowego, a także opracowanie sprawozdań z pomiarów, zebranie kompletu danych wejściowych i opracowanie części opisowej oraz graficznej mapy.

– Ma zostać wykonanych co najmniej 30 pomiarów hałasu drogowego 10 tramwajowego, 7 kolejowego oraz przemysłowego w przynajmniej 40 punktach. W co najmniej 40 punktach ma być też zmierzone natężenie ruchu drogowego, na ulicach o natężeniu powyżej 1000 pojazdów na dobę – dodał Włodzimierz Tutaj.

Konieczność sporządzenia mapy akustycznej dla miast wynika z ustawy „Prawo Ochrony Środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Ostatnia aktualizacja mapy akustycznej dla Częstochowy miała miejsce w 2017 roku. Zgodnie z zapisem ustawy POŚ, mapy akustyczne na potrzeby stanu akustycznego środowiska sporządzą się co pięć lat. Mapa ta stanowi podstawowe źródło danych wykorzystywanych do informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem, opracowania danych dla Państwowego Monitoringu Środowiska oraz tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem.

BNO

 

Skip to content