Pracownicze Plany Kapitałowe były tematem konferencji zorganizowanej w środowe przedpołudnie w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy. Program ma stanowić swoistą rewolucję na polskim rynku emerytalnym i skierowany jest do blisko 12 mln obywateli.

To dobrowolny dla pracowników i obowiązkowy dla pracodawców system długoterminowego oszczędzania pieniędzy, które można odkładać na przyszłość. Od 1 lipca przystąpili do niego najwięksi pracodawcy w Polsce. Pracownicze Plany Kapitałowe będą wdrażane w życie etapami.

– PPK dotyczy każdego pracodawcy oprócz osób, które zatrudnione są na jednoosobowej działalności gospodarczej. Czas wprowadzenia tej ustawy w przedsiębiorcach zależy od liczby zatrudnianych pracowników. W pierwszej kolejności od 1 lica są to firmy zatrudniające na dzień 31 grudnia 2018 roku 250 i więcej pracowników. Od 1 stycznia 2020 obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich firm, zatrudniających powyżej 50 osób. Od 1 lipca 2020 – wszystkich firm powyżej 20 osób. Ostatnia grupa wchodzi w życie 1 stycznia 2021 i są to najmniejsze firmy oraz jednostki budżetowe finansowane ze Skarbu Państwa – mówił obecny na konferencji Maciej Jankowski, Dyrektor Departamentu Klienta Prestiżowego Skarbiec TFI.

Inną kwestią poruszaną na konferencji była mnogość podmiotów, odprowadzających składki, która w założeniu ma zapewnić stabilność odkładania pieniędzy na przyszłość.

– Trzy podmioty zrzucają się na przyszłą emeryturę tego pracownika. Będzie to robił sam pracownik, odprowadzając składkę w wysokości co najmniej 2% wynagrodzenia, pracodawca, odprowadzający składkę 1,5% wynagrodzenia i Skarb Państwa, który wprowadził opłatę powitalną na poziomie 250 zł, wpłacając potem w każdą rocznicę dla każdego uczestnika 240 zł.

Jednym z udogodnień ustawy jest możliwość uposażenia w oszczędności najbliższych członków rodziny w przypadku nieoczekiwanych i ciężkich sytuacji życiowych:

– Ciekawą rzeczą w tej ustawie jest możliwość wypłaty do 25% środków w przypadku jednego z wielu ciężkich zachorowań, które w zostały wskazane. Co ciekawe, nie dotyczy to tylko nas, ale i naszej najbliższej rodziny. Środków tych nie trzeba zwracać. W przypadku śmierci środki te są dziedziczone i uczestnik może określić osoby, które będą dziedziczyły środki w określonym procencie bez konieczności przeprowadzania postępowania sądowego – dodał dyrektor.

Na konferencji poruszono także tematy związane z wpływem PPK na rynek kapitałowy oraz na polskie przedsiębiorstwa. Omawiano też zasady inwestowania oraz mechanizmy ograniczania ryzyka inwestycyjnego.

BNO
Zdjęcie: Oficjalna Strona Ministerstwa Finansów

 

Skip to content