Prawie 60 mln dofinansowania na połączenie 1 Maja i Krakowskiej

Częstochowa otrzymała niemal 60 mln zł na inwestycję związaną z połączeniem ulic: 1 Maja i Krakowskiej. Było to możliwe dzięki programowi inwestycyjnemu Polskiego Ładu.

Niestety, dwa inne wnioski odrzucono, ale miasto liczy jeszcze na środki z tzw. puli PGR Polskiego Ładu. Wnioski w kolejnym rozdaniu Polskiego Ładu z Programu Inwestycji Strategicznych złożono w lutym. Samorządy mogły złożyć maksymalnie trzy wnioski, na inwestycje z limitem dofinansowania 65, 30 i 5 mln zł.

– Gdyby podział 20 mld zł w skali kraju był proporcjonalny (np. według liczby ludności), Częstochowa miałaby prawo liczyć na dofinansowanie wszystkich trzech projektów (mieszkańcy Częstochowy to ok. 0,56% ludności kraju). Cieszy jednak fakt przyznania miastu wsparcia na tak duże zadanie drogowe, istotne dla odciążenia centrum, w tym al. Wolności oraz al. NMP i korzystniejszego skomunikowania dzielnic Częstochowy z pominięciem ścisłego centrum. Inwestycja obejmie odcinek o długości ok. 1200 m. Nad torami kolejowymi ma powstać wiadukt drogowy (obecnie jest tam tylko kładka dla pieszych). Na całym nowopowstałym odcinku drogę uzupełnią ciągi piesze i rowerowe. Powstaną też ekrany akustyczne. Częstochowa będzie partycypować w kosztach tych robót wkładem własnym, którego wysokość poznamy w trakcie rozstrzygania przetargu – poinformował Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowy.

Wiosek na połączenie ulicy: 1 Maja z Krakowską przepadł w pierwszym rozdaniu Polskiego Ładu jesienią ubiegłego roku. Środki uzyskały za to dwa mniejsze projekty: połączenie ulic: Korfantego i Bugajskiej z dofinansowaniem 30 mln zł oraz budowa Miejskiego Przedszkola nr 29 ze wsparciem w wysokości 5 mln zł.

– Na zadania te potrzebne okazało się więcej środków własnych miasta, niż początkowo planowano. To efekt wzrostu kosztów wykonawczych w związku m.in. z inflacją. Oba zadania mają być jednak realizowane. Nie zapadły jeszcze rządowe rozstrzygnięcia co do podziału pieniędzy z osobnej puli Polskiego Ładu, tzw. PGR. Środki te mają być kierowane do tych samorządów, w których przed 1989 rokiem istniały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki rolnej (PGR-y) – dodał rzecznik prasowy.

W ramach tych środków miasto zabiega o odnowienie zieleni przy placu Pamięci Narodowej. W tym przypadku wniosek opiewa na dofinansowanie w wysokości 980 tys. zł. W założeniach jest także chęć modernizacji stadionu Skry z dostosowaniem do pierwszoligowych wymogów. Tutaj miasto aplikuje o 5 mln zł.

BNO

 

Skip to content