Premia dla rolników/fot. kalendarzrolnikow.pl

Młodzi rolnicy mogą starać się o bezzwrotną premię na rozwój małych gospodarstw. Wnioski o przyznanie środków składać można od 31 marca do 29 maja w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wysokość pomocy finansowej to 150 tys. zł.

Otrzymanie premii ma zachęcić młode pokolenie do rozwijania rolniczego biznesu – mówi Robert Frączyk, zastępca kierownika Biura Działań Społecznych i Środowiskowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie:

– Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m.in.: w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat; posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy); posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 hektara; rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej przed dniem złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku; posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. do 150 tys. euro; przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Środki będą wypłacane w dwóch ratach. Pierwszą (w wysokości 120 tys. zł) beneficjanci otrzymają po spełnieniu warunków do przyznania pomocy. Drugą natomiast (w wysokości 30 tys. zł) po realizacji przedłożonego wcześniej biznesplanu:

– Wnioski można składać w regionalnych oddziałach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, stosownie do swojego miejsca zamieszkania. Można je złożyć w formie tradycyjnej, przesyłki rejestrowanej w placówce pocztowej lub też elektronicznie przy pomocy skrzynki podawczej e-PUAP. Na rozpatrzenie wniosku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma 180 dni.

Wniosek może złożyć osoba ubezpieczona zarówno w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jak i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie (dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25% całości dochodów lub przychodów). W przypadku małżonków premię może otrzymać tylko jedna osoba, niezależnie od tego czy prowadzą gospodarstwo wspólnie, czy osobno.

ABK

Skip to content