Prof. Janusz Kapuśniak został wyróżniony tytułem Doktora Honoris Causa Uniwersytetu w Łucku

Podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie w dniu 29 maja br. Rektor Elekt prof. dr hab. Janusz Kapuśniak, prorektor ds. współpracy z zagranicą UJD, został wyróżniony tytułem Doktora Honoris Causa Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku. Dyplom wręczył JM Rektor Uniwersytetu Wołyńskiego prof. dr hab. Anatoli Tsos. Prof. Kapuśniak został uhonorowany za zasługi w procesie umiędzynarodawiania ukraińskiej Uczelni i stymulacji rozwijania jej kontaktów z innymi ośrodkami akademickimi z Europy. JM Rektor prof. Anna Wypych-Gawrońska gratulowała Rektorowi Elektowi w imieniu społeczności uniwersyteckiej.

– To dla mnie duże wyróżnienie – tłumaczy prof. dr hab. Janusz Kapuśniak. – Pragnę podkreślić, że przyznany mi zaszczytny tytuł jest sukcesem całej Uczelni. Mam na myśli wszystkich pracowników UJD, którzy od 10 lat rozwijali i pogłębiali współpracę z Uniwersytetem w Łucku. Dzięki temu zrealizowaliśmy wiele projektów: dydaktycznych i naukowych. Znaczne grono młodych Ukraińców skorzystało z nauki na naszej Uczelni, a Uniwersytet w Łucku dołączył do Sojuszu Uniwersytetów Europejskich COLOURS.

– Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie jest najważniejszym partnerem naszej Uczelni w Polsce, choć współpracujemy też m.in. z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetem Pomorskim w Słupsku – podkreślał prof. dr hab. Anatoli Tsos. – Chcemy tą współpracę poszerzać o nowe działania. Dużo zawdzięczamy częstochowskiej Uczelni i jej pracownikom. Dzięki grantom i wspólnym projektom udaje się zdobywać środki na funkcjonowanie i rozwój Uniwersytetu w trudnych, wojennych realiach.

Przypomnijmy, że wcześniej zaszczytnym tytułem Doktora Honoris Causa ukraińskiej Uczelni została wyróżniona JM Rektor UJD prof. Anna Wypych-Gawrońska oraz dr hab. n. med., dr n. hum. Sławomir Letkiewicz, prof. UJD (Dziekan Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego).

W trakcie uroczystości prof. Tsos opowiadał zgromadzonym na sali członkom Senatu UJD o trudnej sytuacji ukraińskiej nauki. Mówił o wsparciu, które społeczność łuckiej uczelni niesie każdego nieomal dnia żołnierzom walczącym na froncie z rosyjską agresją uczestnicząc m.in. w licznych zbiórkach pieniędzy na zakup wyposażenia na rzecz ukraińskiej armii. Warunki nauki, choć trudne, to jednak nie spowodowały zamknięcia Uczelni. Studenci i kadra (Uczelnia kształci 10 tys. studentów i zatrudnia 800 pracowników) w razie potrzeby przerywają pracę i chronią się w schronach… Pomimo tego Uczelnia rozwija się. Prowadzone są badania naukowe i odbywa się kształcenie, tworzone są nowe kierunki studiów, takie jak: bezpieczeństwo narodowe, logistyka, trwają też prace nad uruchomieniem kierunku stomatologia.

 

Źródło: UJD Częstochowa

Skip to content