Projekt gimnazjalny „Jak utrzymać przyjaźnie szkolne”

W poniedziałek (15 maja) uczniowie klas II i III Zespołu Szkół Specjalnych nr 28 zaprezentowali projekt gimnazjalny, pt. „Jak utrzymać przyjaźnie szkolne”. Główną tematyką projektu był region śląski i tradycje z nim związane. Projekt był poświęcony regionowi śląskiemu, dlatego cały rok dzieci przygotowywały się do niego. Byliśmy w różnych miejscach Częstochowy, była wycieczka poza okolice, byliśmy np. w Koszęcinie. Nawiązaliśmy również kontakt z Zespołem Pieśni i Tańca „Częstochowa”. – podkreśla Iwona Woźnicka koordynator projektu.

Prezentacja realizowana jest po to, żeby pomóc młodym ludziom w podejmowaniu życiowych decyzji związanych ze szkołą i przyszłością. Pedagodzy troszczą się, aby projekt gimnazjalny był zawsze w interesującej uczniów formie. Chcieliśmy im pokazać, że tego czego w szkole się uczą, tego czego doświadczają mogą w życiu to wszystko wykorzystać, a jednocześnie przyjaźnie które zawarli będą towarzyszyły im przez całe życie i w trudnych momentach mogą się do nich odnieść. -dodaje Iwona Woźnicka.

Dzisiejszy projekt poprzedziły całoroczne warsztaty regionalne przygotowujące uczniów do dzisiejszej prezentacji. Poznaliśmy miasto, region, kulturę i kuchnie śląską. Scenariusz który napisaliśmy, oparliśmy na wiadomościach regionalnych i wykorzystaliśmy go oczywiście jako temat do wspólnej zabawy w plenerze. Również w ramach warsztatów z choreografem w rytm muzyki poznawaliśmy różne kroki taneczne śląskich tańców – mówi Amelia, uczestniczka projektu.

W Projekcie również brali udział przedstawiciele Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa”, z którymi szkoła nawiązała współpracę.

MZ