Projekt ustawy antyprzemocowej przyjęty

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreśla, że do przygotowania tak zwanej ustawy antyprzemocowej wykorzystano przykłady rozwiązań prawnych z innych krajów europejskich. Projekt nowych przepisów, które mają ułatwić ochronę osób dotkniętych przemocą, szczególnie przemocą domową, przyjął dziś rząd. Zbigniew Ziobro podkreślił, że do tworzenia ustawy z rozwiązań europejskich zaczerpnięto to, co „najlepsze, najbardziej odpowiadające polskim realiom prawnym i najskuteczniejsze w przeciwdziałaniu okrucieństwu i przemocy domowej”.
Minister wyraził nadzieję, że ustawa realnie poprawi los ofiar przemocy, dając polskiemu państwu narzędzia pomocy im. Aby skutecznie izolować ofiarę od agresora w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, przepisy dają między innymi prawo policji i żandarmerii wojskowej wydania sprawcy przemocy nakazu natychmiastowego opuszczenia domu i zakazu zbliżania się do ofiary. Do tej pory takie rozwiązanie mogło być stosowane w wyniku decyzji sądu. Zazwyczaj oznaczało to znaczny czas oczekiwania i konieczność opuszczenia mieszkania przez ofiarę. Proponowane przepisy mają pozwolić służbom wydać taką decyzję na okres 14 dni. Ewentualny wniosek o jej przedłużenie sąd miałby obowiązek rozpatrzyć w ciągu trzech dni.

źródło: IAR