We wtorek 31 stycznia 2023 r. o godz. 17.30 IPN w Katowicach zaprasza do Przystanku Historia Centrum Edukacyjnego IPN im. gen. Janusza Gąsiorowskiego w Częstochowie (al. Najświętszej Maryi Panny 52) na wykład Tomasza Goneta, historyka OBBH IPN Katowice, pt. „Wobec Holokaustu. Wybrane zagadnienia dotyczące polskiej pomocy dla społeczności żydowskiej w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945”. Wydarzenie zorganizowano z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu.
Tomasz Gonet w ramach prowadzonych badań przygotowuje monografię na temat pomocy udzielanej Żydom na terenie przedwojennego województwa stanisławowskiego. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajduje się kwestia szeroko pojętych stosunków polsko-żydowskich w XX wieku oraz Zagłada społeczności żydowskiej na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej w czasie okupacji niemieckiej.

źródło: IPN Katowice

Skip to content