Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępnia możliwość wykupienia ubezpieczenia w związku z działalnością pszczelarską.

Choć może się to wydawać zaskakujące, pszczelarze będą mogli się ubezpieczyć, jeżeli spełniają określone kryteria. Możliwość wykupienia ubezpieczenia potwierdza dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Piotr Dobosz, który wyjaśnia także, jakie warunki należy w związku z tym spełniać.

– Odpowiedź brzmi: tak, mogą, o ile zajmują się produkcją pszczelarską na większą skalę. Muszą być bowiem zakwalifikowani do prowadzenia produkcji w ramach tzw. Działu Specjalnego Produkcji Rolnej. Zgodnie z rozporządzeniem, wydanym w maju 2004 roku, ubezpieczenie społeczne rolników dotyczyć może posiadania pasiek powyżej 80 rodzin pszczelich.

W siedzibie częstochowskiego KRUS-u odbyło się spotkanie dla Koła Pszczelarzy w Częstochowie, poświęcone ubezpieczeniu. Prezes zarządu Koła, Andrzej Adamczyk, podkreśla, jak duże znaczenie ma ono dla członków organizacji.

– Spotkanie to miało zwrócić uwagę na fakt, że pszczelarze, którzy posiadają pasieki powyżej 80 rodzin pszczelich, mogą się ubezpieczać w KRUS-ie, szczególnie, że pszczelarstwo to tak naprawdę również gałąź rolnictwa. Bardzo niewielu pszczelarzy korzysta z tej możliwości, choćby ze względu na fakt, że w Polsce pszczelarstwo jest traktowane głównie jako działalność hobbystyczna. Niektórzy z nas jednak zakładają Dział Specjalny Produkcji Rolnej, dzięki czemu mogą z tego ubezpieczenia bez żadnych problemów korzystać.

Na spotkaniu podsumowano ponadto miniony rok oraz omawiano plany na przyszłość.

– Robiliśmy podsumowanie ostatniego roku, a dotyczyło ono m.in. naszych osiągnięć oraz tego, ile osób nam w tym czasie przybyło, a ile ubyło. Ponadto rozmawialiśmy o planach na najbliższy rok i o tym, jak na ten czas chcemy zorganizować nasze działania.

Do Koła Pszczelarzy w Częstochowie należą 124 osoby, hodujące w sumie 2,5 tysiąca rodzin pszczelich. Działalność Koła, oprócz zrzeszania hodowców oraz miłośników pszczół, opiera się m.in. na uświadamianiu społeczeństwu, jak wielką rolę pszczoły odgrywają w naszym życiu i jak bardzo przysługują się środowisku. Przedstawiciele Koła podkreślają jednocześnie, że ważne jest, by mieć na uwadze ochronę pszczół, bez których przyroda nie będzie w stanie funkcjonować – ubezpieczenie w KRUS-ie może się temu przysłużyć.

MSI

Skip to content