Sesja Rady Miasta/fot. bip.czestochowa.pl

Wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta, zgoda na zbycie kilku nieruchomości oraz powołanie Komisji Klimatu w miejscu istniejącej już pod nazwą Infrastruktury i Ochrony Środowiska, to niektóre z wielu tematów poruszonych na ostatniej Sesji Rady Miasta. Dyskusja nad programem obrad oraz późniejsze głosowanie odbyły się w trybie zdalnym, 20 maja.

Raz w roku prezydent miasta przedkłada radzie stosowny raport, obejmujący wszystkie dziedziny funkcjonowania samorządu. Podczas sesji radni rozpatrują dokument, a następnie decydują o udzieleniu włodarzowi tzw. wotum zaufania. W przypadku absolutorium sytuacja wygląda podobnie. Radzie miasta przedstawiane jest sprawozdanie finansowe oraz to, z wykonania budżetu. Według jednego z częstochowskich radnych prezydent miasta nie zasłużył na udzielone mu zaufanie. Jak twierdzi Paweł Ruksza – budżet nie został bowiem zrealizowany prawidłowo:

– O ile możemy zastanawiać się nad stroną dochodów (był przecież Covid oraz znacznie mniejsze wpływy do budżetu) to trzeba jasno powiedzieć, że zrealizowane zostały nawet z pewną nadwyżką tj. 100,1%. Ma to jednak związek z dochodami majątkowymi, a jeszcze szczegółowiej z dotacja rządu. Mam tu na myśli Fundusz Inwestycji Lokalnych tj. 32 mln zł. To zaważyło, że w tej części dochodów pojawiło się znacznie więcej pieniędzy. Inaczej sytuacja wygląda natomiast z wydatkami. Prezydent wydał więcej niż uzyskał dochodów, ponieważ 1 mld 517 mln (deficyt wyszedł 35 mln zł), ale w stosunku do planu wydatki majątkowe oraz budżetowe nie były już wydane w 100%. Dla zobrazowania – wydatki bieżące to 97%, a majątkowe (inwestycje itp.) to 72,2%. Na inwestycje wydaliśmy więc tylko 2/3 z planowanej kwoty.

Jak czytamy na stronie Urzędu Miasta: „W celu prawidłowej realizacji budżetu trzeba było podjąć wiele działań oszczędnościowych i ograniczać wydatki bieżące w niemal każdej dziedzinie. Zaoszczędzone środki kierowane były przede wszystkim na zabezpieczenie zadań oświatowych oraz z zakresu zdrowia i pomocy społecznej”. Działania te przedstawione zostały w raporcie o stanie miasta, jednak jak dodaje rady Ruksza – merytoryka dokumentu budzi kontrowersje:

– W tym raporcie znalazły się nie tylko błędy pisarskie, ale również te w podliczeniach słupków. Prezydent tłumaczył również, dlaczego śmieci są tak drogie. Proszę sobie jednak wyobrazić, że tłumaczenie to było takie samo jak w zeszłym roku. Na slajdach znajdywały się te same wyliczenia o podwyżkach (także prądu, opłacie marszałkowskiej, czy wynagrodzeń pracowniczych) co w poprzednim roku. Nie ma natomiast takich samych podwyżek w 2019 oraz 2020 roku.

Podczas sesji poruszono również kwestię sprzedaży kilku nieruchomości miejskich usytuowanych przy ulicach św. Augustyna, Mostowej, Jerzego Szajnowicza-Iwanowa czy Krakowskiej:

– W tym przypadku miasto prowadzi normalną gospodarkę nieruchomościami. Miasto powinno posiadać nieruchomości, dbać o nie oraz na nich zarabiać. W przypadku niektórych działek okazuje się, że miasto nie wykorzysta ich na swoje potrzeby. W takiej sytuacji rozwiązaniem jest sprzedaż. Miasto musi mieć bowiem swoje wpływy do budżetu. Ważne jednak, aby nie sprzedawać nieruchomości, które mają dla miasta pewną wartość.

W czasie zdalnych obrad radni odrzucili natomiast kilka petycji skierowanych przez mieszkańców. Chodziło m.in. o przeprowadzenie Referendum Ludowego oraz przymus szczepień i obawę przed segregacją sanitarną. Częstochowianie wnosili również o zmianę organizacji w funkcjonowaniu szpitala miejskiego.

20 maja Rada Miasta postanowiła również, że w miejscu Komisji Infrastruktury i Ochrony Zdrowia powstanie Komisja Klimatu.

ABK

Skip to content