Ranga pielęgniarki polskiej rośnie

14 czerwca Katedra Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie zorganizowała konferencję naukowo-szkoleniową zatytułowaną „Rola pielęgniarki w ochronie zdrowia”, która odbyła się pod honorowym patronatem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

Zgromadzonych na sali powitał rektor uczelni — dr n. med. Marek Ludwik Grabowski, który wskazywał, że tego rodzaju spotkania są niezbędne.

Takie konferencje będą się odbywać i muszą się odbywać, ponieważ ranga pielęgniarki polskiej rośnie. Nasze wykształcone, polskie pielęgniarki cechuje fachowość, specjalizacja i wiedza. O polskich pielęgniarkach mówi się w całej Europie, ponieważ połowa pielęgniarek w Irlandii, Wielkiej Brytanii i krajach skandynawskich to Polki — mówił rektor.

Następnie miało miejsce uroczyste czepkowanie studentek pierwszego roku pielęgniarstwa.

Dziękujemy władzom uczelni oraz wykładowcom za obecność w tym ważnym dla nas dniu — mówiła przedstawicielka przyszłych pielęgniarek. — Dziękujemy za cały ten rok. To dzięki wam drodzy wychowawcy i opiekunowie przekonaliśmy się, że wybraliśmy piękny zawód i chcemy w tym kierunku dalej podążać — nie kryła wzruszenia studentka.

Po tej ceremonii do studentek pielęgniarstwa zwróciła się Barbara Płaza — przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

Bardzo się cieszymy, że wybrałyście taką drogą zawodową. Jestem przekonana, że my, starsze koleżanki tutaj obecne, będziemy wspierały was w codziennych czynnościach, a to nasze wsparcie będzie utwierdzało was w przekonaniu, że ten wybór jest słuszny — mówiła Barbara Płaza.

Po oficjalnych częściach zgromadzeni wysłuchali wykładów zatytułowanych „Rola pielęgniarki i jej kompetencje zawodowe”, „Współczesne pielęgniarstwo”, „Zmiany w systemie ochrony zdrowia”, „Potrzeby zdrowotne społeczeństwa” oraz „Obszary strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”.

Warto dodać, że wszystkie wykłady zostały nagrane i będą dostępne w serwisie YouTube oraz opublikowane w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie.

DC

Fot. DC