Raport o jakości powietrza w województwie śląskim

W środę 01 kwietnia wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 na stacjach w Zawierciu o 90%, Wodzisławiu Śląskim o 58%, Goczałkowicach-Zdroju o 24%, Dąbrowie Górniczej o 18%, Lublińcu o 12%, Rybniku o 6%, Katowicach o 2%.

Nie wystąpiły natomiast przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu, jednogodzinnych dwutlenku siarki, 24-godzinnych dwutlenku siarki, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu.

W czwartek w godzinach nocnych i porannych nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych. W godzinach nocnych na stacji w Zawierciu stężenia jednogodzinne pyłu PM10 przekraczały poziom (dla pyłu zawieszonego nie ma określonej normy jednogodzinnej).

Jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe) będzie umiarkowana. Warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu – dobre, lokalnie – dostateczne. Zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci.

W piątek jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe) będzie umiarkowana i dobra, lokalnie w części środkowej i południowej województwa będzie dostateczna.

Źródło: MPCZK