Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli

Rozpoczęła się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych w Częstochowie. Będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Pierwszy etap zakończył się 24 lutego, w którym rodzice potwierdzili kontynuację wychowania przedszkolnego dziecka, w kolejnym roku szkolnym.

O kolejnych etapach prowadzonej rekrutacji w mieście mówi Marcin Breczko, inspektor z Biura Prasowego Urzędu Miasta Częstochowy:

– Drugi etap dotyczy nowych kandydatów. Rekrutacja dla nich odbędzie się między 06. a 17. marca przez system elektroniczny. Adres do zalogowania udostępniony zostanie w dniu rozpoczęcia rekrutacji na stronie miasta – www.czestochowa.pl, oraz na stronach internetowych przedszkoli i szkół prowadzących nabór. Wnioski w systemie elektronicznym wypełniać będzie można od 06.03, od godz. 8.00. System zamyka się 17.03 o godz. 15.00. Trzecim etapem jest rekrutacja uzupełniająca. Odbędzie się w dniach 05-09. czerwca, pod warunkiem dostępności wolnych miejsc. W elektronicznej rekrutacji udział weźmie 37 przedszkoli miejskich, 6 zespołów szkolno-przedszkolnych, 5 podstawówek, w których funkcjonować mogą oddziały przedszkolne. W rekrutacji weźmie udział również 6 przedszkoli niepublicznych, które działają na zasadach podobnych, jakie panują w przedszkolach miejskich.

Rekrutacja dzieci z niepełnosprawnościami, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkoli integracyjnych i oddziałów integracyjnych w przedszkolach oraz szkołach podstawowych będzie przeprowadzona z wyłączeniem systemu elektronicznego. Jednym z kryteriów naboru do miejskich przedszkoli oraz szkół podstawowych punktowane ma być stałe zameldowanie dziecka w Częstochowie oraz jednego z rodziców. Więcej o tym mówi Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowy:

– Punkty mogą pomóc w przyjęciu do wybranej placówki, znajdującej się poza naszym obwodem szkolnym. Bez względu na kryteria i liczbę punktów, wszystkie dzieci mieszkające w Częstochowie będą przyjmowane do publicznych przedszkoli i szkół. Liczba punktów w rekrutacji może mieć znaczenie w przypadku zapisywania dziecka do przedszkola z liczbą kandydatów przewyższającą liczbę miejsc. Takich placówek w Częstochowie jest całkiem sporo. W przypadku uzyskania większej ilości punktów, można dostać się do tzw. przedszkola pierwszego wyboru, np. najbliżej miejsca zamieszkania dziecka, lub pracy rodzica.

Punktacja może mieć też znaczenie w naborze do szkoły podstawowej, jeżeli wybieramy dla dziecka szkołę poza obwodem szkolnym, w którym mieszkamy.

– Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci z danego obwodu szkolnego. Dla kandydatów spoza obwodów, w przypadku wystąpienia wolnych miejsc w placówce, liczy się pozyskana liczba punktów. W przypadku przedszkoli, skala punktowa wynosi 10 punktów, zaś dla szkół podstawowych – 8 punktów.

W elektronicznej rekrutacji weźmie udział 37 przedszkoli miejskich, 6 zespołów-przedszkolnych, 5 szkół podstawowych, w których mogą funkcjonować oddziały przedszkolne oraz 6 przedszkoli niepublicznych, realizujących wychowanie przedszkolne na takich samych zasadach, jak przedszkola miejskie.

Skip to content