Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

1 dzieci

Dzisiaj, w poniedziałek 9 maja, rusza rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, w których są wolne miejsca. Wnioski będą przyjmowane do 13 maja.

Internetowy system rekrutacyjny będzie dostępny od dzisiaj od godziny 9.00. Wnioski można będzie składać do piątku 13 maja do godziny 15.00 poprzez stronę internetową.

Postępowanie uzupełniające odbędzie się wg takich samych zasad jak poprzednia rekrutacja. Poza wypełnieniem zgłoszenia w wersji elektronicznej, wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do placówki pierwszej preferencji (również do 13 maja).

Weryfikacja wniosków potrwa do 18 maja. 1 czerwca zostanie natomiast ogłoszona lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Od tego dnia, do 6 czerwca, rodzice dzieci zakwalifikowanych będą musieli pisemnie potwierdzić wolę przyjęcia do danej placówki. 8 czerwca zostanie ogłoszona lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Skip to content