Od 13 maja rozpoczną się elektroniczne rekrutacje do szkół średnich. W tym roku proces ten jest o tyle złożony, że szkoły te muszą przygotować się do przyjęcia podwójnego rocznika uczniów.

Mowa zarówno o tych, którzy ukończą ostatnią klasę gimnazjum, jak i pierwszych absolwentach ośmioletnich szkół podstawowych. O jakich liczbach uczniów mowa? O tym opowiada Naczelnik Wydziału Komunikacji, Magdalena Dębska:

– Planujemy w tym roku uruchomić około 210 oddziałów dla obu typów szkół, po 105 dla każdego typu. Po 41 oddziałów szkół licealnych, po 48 oddziałów techników i po 16 oddziałów branżowej szkoły I stopnia. Oferta przygotowana jest dla 6300 uczniów. Około 3700 osób to absolwenci szkół tylko z naszego miasta. Bierzemy też pod uwagę chętnych z powiatów sąsiadujących. Nasza oferta przekracza około 300 miejsc dla wszystkich absolwentów kandydujących do naszych szkół.

Czyli miejsc nie powinno zabraknąć. O trudnościach, na jakie napotkają szkoły ponadgimnazjalne, opowiada też Dariusz Zając, Dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy Im. Władysława Stanisława Reymonta w Częstochowie:

– Jest to szczególne wyzwanie dla szkoły, nie mniej jednak jesteśmy przygotowani na przyjęcie młodzieży z klas po podstawówce i po gimnazjum do zawodów, w których kształcimy. Planujemy trochę później kończyć zajęcia. Jeśli chodzi o kadry to jesteśmy w stanie zapewnić całkowite obłożenie – dodaje dyrektor.

Wszyscy uczniowie przez ponad miesiąc będą mogli logować się do elektronicznego systemu rekrutacji, w celu wybrania szkoły.

– Uczniowie mają możliwość logowania się do systemu od 13. maja do 25. czerwca, więc będzie czas na wybór przyszłej szkoły. Jak co roku, uczniowie wybiorą maksymalnie trzy placówki. Warto przypomnieć, że szkoła pierwszego wyboru jest najważniejsza, a dany uczeń wraz z rodzicem jest zobowiązany dostarczyć tam papierowy wniosek. 16 lipca pojawią się nazwiska osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej szkoły. Ostateczne listy będą opublikowane 25 lipca – informuje naczelnik Magdalena Dębska.

Uczniowie kończący VIII klasę podstawową mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci ostatniej klasy gimnazjum mogą ubiegać się o miejsce w 3-letnim liceum ogólnokształcącym, 4-letnim technikum lub w 3-letniej branżowej szkole I stopnia.

BNO

Skip to content