Remonty na Północy – kolejny etap prac

Fot. Radio Fiat

Budowa odwodnienia części dzielnicy Północ z zabudową jednorodzinną wkracza w decydującą fazę. Prace remontowe obejmują również przebudowę ul. św. Brata Alberta oraz przyległych: Hiacyntowej i Lawendowej. Inwestycja o wartości ponad 12 mln zł ma zostać oddana do użytku publicznego w przyszłym roku.

O szczegółach zadania mówi Maciej Hasik, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu.

– W ostatnim czasie wykonano szereg kluczowych dla końcowego efektu prac m.in. położone zostały pierwsze warstwy nawierzchni jezdni, układane są chodniki, wymieniane oświetlenie uliczne. Wykonawca chce skończyć roboty możliwie najwcześniej, ale termin umowny zakończenia inwestycji to wiosna przyszłego roku i najpóźniej wówczas należy się spodziewać oddania do użytku nowej ul. św. Brata Alberta. Całość realizowana jest w ramach programu Lepsza Komunikacja w Częstochowie za kwotę 12,5 mln zł wraz z dofinansowaniem zewnętrznym z UE (uzyskanym za pośrednictwem NFOŚiGW).

Do momentu odbioru technicznego inwestycji poruszanie się w obrębie prac budowlanych może odbywać się jedynie za zgodą kierownika budowy oraz z zachowaniem zasad szczególnej ostrożności.

ABK

Skip to content