Renta rodzinna dla studentów do 30 września

Studenci pierwszego roku, którzy otrzymują z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rentę rodzinną, mają jeszcze tylko kilka dni na złożenie zaświadczenia z uczelni. Dzięki temu ZUS będzie mógł wypłacić im rentę rodzinną także za wrzesień.

Czas na dostarczenie dokumentów upływa w czwartek 30 września.

– Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia przez nie 16. roku życia. Jeśli jednak dziecko nadal się kształci, dostanie rentę aż do zakończenia nauki, lecz nie dłużej niż do 25. roku życia. Chyba że urodziny te przypadają w trakcie ostatniego roku studiów – wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego. Uczniowie szkół ponadpodstawowych otrzymują rentę rodzinną do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia. Natomiast wypłata renty rodzinnej dla studentów zazwyczaj obejmuje rok akademicki, czyli od października do września – przypomniała Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa śląskiego.

A co z żakami, którzy dopiero od października rozpoczynają swoją edukację na wyższej uczelni? Czy im się należy renta rodzinna za wrzesień?

– Student, który dopiero rozpoczyna naukę na uniwersytecie czy w szkole wyższej, chce mieć wypłatę świadczenia za wrzesień, po ukończeniu szkoły średniej, musi złożyć w ZUS, najpóźniej do 30 września, zaświadczenie o kontynuowaniu kształcenia. Potrzebne zaświadczenie wyda placówka, w której będzie kontynuowana nauka. W przypadku gdy uczelnia nie będzie mogła wystawić zaświadczenia we wrześniu, wystarczy, że dostarczy nam zawiadomienie o przyjęciu na studia i sam napisze oświadczenie. Musi w nim podać planowaną datę rozpoczęcia studiów i zobowiązać się, że dostarczy zaświadczenie z uczelni, najpóźniej w miesiącu, w którym rozpoczyna się rok akademicki i podejmie naukę. Natomiast studenci, którzy kontynuują studia, a zaświadczenie z uczelni mieli wydane na rok akademicki, mają czas na złożenie kolejnego zaświadczenia do końca października – dodała Beata Kopczyńska.

Jeśli uprawniony do renty student przestanie się uczyć, musi niezwłocznie zawiadomić o tym ZUS. Wówczas instytucja wstrzyma wypłatę świadczenia. Jeśli uczeń lub student tego nie zrobi, Zakład nadal będzie wypłacał świadczenie, które później trzeba będzie zwrócić, w dodatku razem z odsetkami. Ponadto jeśli osoba ucząca się do 25. roku życia pobiera rentę rodzinną, musi zawiadamiać ZUS m.in. o podjęciu zatrudnienia oraz o wysokości przychodu osiągniętego w minionym roku kalendarzowym.

BNO

Skip to content