Jak co roku, przełom października i listopada będzie obfitował w liczne zmiany organizacji ruchu przy największych częstochowskich cmentarzach. Gdzie możemy się spodziewać największych zmian?

Ruch tymczasowy wokół cmentarzy zostanie uruchomiony w poniedziałek 1 listopada w godz. od 6:00 do 21:00. W niektórych miejscach ruch tymczasowy utrzymany zostanie także następnego dnia. Szczegółowe wytyczne dla ruchu przy poszczególnych cmentarzach omawia Maciej Hasik z Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie.

Cmentarz św. Rocha:

 • Wyłączony z ruchu kołowego będzie odcinek ul. św. Jadwigi (z wyjątkiem pojazdów MPK i TAXI) od ul. św. Rocha do ul. ks. Kubiny. Od strony południowej do cmentarza można będzie dojechać ulicami św. Jadwigi oraz jednokierunkowo ul. Wyszyńskiego, Ewy, ks. Kubiny. Powrót (również jednokierunkowo) – ul. św. Jadwigi.
 • Ruch jednokierunkowy obowiązywał będzie na ul. Sikorskiego – wjazd od ul. św. Krzysztofa, wyjazd na ul. Bialską.
 • Przełożenie ruchu tranzytowego – droga DK-46 ( wyłączona z ruchu ul. św. Jadwigi), z kierunku od Opola ruch będzie się odbywał ulicami : św. Barbary, św. Augustyna, Pułaskiego, ks. J. Popiełuszki , Jana Pawła II. W kierunku do Opola od Warszawy ruch będzie się odbywał ulicami Jana Pawła II, ks. J. Popiełuszki, św. Kazimierza i św. Barbary. Na kierunku z Kłobucka do Opola ruch będzie się odbywał ulicami : św. Rocha, Okulickiego, Szajnowicza – Iwanowa, ks. J. Popiełuszki, św. Kazimierza i św. Barbary.
 • Parkowanie czasowo będzie możliwe na ul. św. Krzysztofa, na ul. św. Jadwigi między ul. Kubiny i ul. Wyszyńskiego i na istniejących w tym rejonie parkingach.
Źródło: Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

Cmentarz Kule:

 • Wyłączone z ruchu kołowego (z wyjątkiem pojazdów MPK i TAXI) będą następujące odcinki ulic: ul. Dekabrystów od ul. Rolniczej do ul. Cmentarnej; ul. Wały Dwernickiego od ul. Cmentarnej do ul. Fieldorfa – Nila; ul. Cmentarna od ul. Tartakowej do bramy cmentarza.
 • Ruch jednokierunkowy prowadzony będzie ul. Rolniczą począwszy od ul. Dekabrystów, dalej Promenadą Niemena, skąd będzie można wyjechać w lewo ul. Brzeźnicką do ul. Dekabrystów lub w prawo ul. Wańkowicza do alei Wyzwolenia.
 • Parkować będzie można na istniejących parkingach oraz dodatkowo na ul. Fieldorfa – Nila na odcinku od Promenady do przystanku MPK przy wejściu na teren cmentarza.
Źródło: Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

Cmentarz Błeszno:

 • Ul. Palmowa będzie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego.
 • Przewiduje się ruch jednokierunkowy na ul. Bohaterów Katynia od skrzyżowania z ul. Limbową do skrzyżowania z ul. Bienia. Ponadto ruch jednokierunkowy obowiązywał będzie na ul. Osikowej (wjazd) oraz ul. Limbowej (wyjazd).
 • Parkować będzie można na istniejących parkingach oraz dodatkowo na ul. Bohaterów Katynia, gdzie czasowo nie będą dostępne pasy dla ruchu rowerowego.
Źródło: Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

Cmentarz Komunalny:

Zmiany polegają na ograniczeniu parkowania na ul. Białostockiej po stronie wschodniej od wjazdu na drogę dojazdową do cmentarza do ul. Radomskiej. Parkowanie będzie możliwe na wyznaczonych parkingach oraz na jezdni po wschodniej stronie cmentarza.

Źródło: Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

Cmentarz Zacisze (dzielnica Stradom):

Wprowadza się ruch jednokierunkowy na odcinku ul. Piastowskiej od skrzyżowania z ul. Kawodrzańską (wjazd) do ul. Przestrzennej (wyjazd) z parkowaniem po stronie południowej ul. Piastowskiej.

Źródło: Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

Cmentarz Łojki (dzielnica Gnaszyn):

Zmiany polegają na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na ul. Zbawiciela w kierunku cmentarza i parkowania po prawej (wschodniej) stronie ulicy.

Źródło: Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

Szczegółowe informacje dotyczące reorganizacji ruchu w pobliżu cmentarzy oraz całkowitej zmiany ruchu tranzytowego w okolicy cmentarza św. Rocha, w obrębie drogi krajowej nr 46 (ul. św. Jadwigi i św. Krzysztofa) oraz drogi krajowej nr 43 (w tym fragmentu ul. Św Rocha w kierunku Kłobucka) można znaleźć na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie.

Ponadto w niedzielę 31 października i poniedziałek 1 listopada zostaną wprowadzone do ruchu cztery tymczasowe linie autobusowe:

 • Linia 96 – między Cmentarzem na Błesznie a Cmentarzem Komunalnym
 • Linia 97 – między Cmentarzem Kule a Cmentarzem Stradom
 • Linia 98 – między Cmentarzem Kule a Cmentarzem Komunalnym – przez II Aleję NMP, al. Jana Pawła II i Rynek Wieluński
 • Linia 99 – między Cmentarzem Kule a Cmentarzem Komunalnym – przez al. Wyzwolenia oraz ulice Dekabrystów i Okulickiego.

Autobusy na tych liniach będą kursować co 15 minut.

Trasy tymczasowych linii autobusowych | Źródło: MPK w Częstochowie

Ponadto w niedzielę oraz w poniedziałek linie 22 i 29 zostaną przedłużone z przystanku Gombrowicza do przystanku Fieldorfa-Nila – Cmentarz Kule. W poniedziałek 1 listopada autobusy na wszystkich liniach (oprócz tych czterech dodatkowych) będą kursować według rozkładu sobotniego.

Więcej informacji na temat zmian w przejazdach autobusów MPK można znaleźć na stronie internetowej m. Częstochowy.

Skip to content