Fot. Radio Fiat

Dziś (9.06) przypada 56. rocznica uruchomienia Rezerwatu Archeologicznego Kultury Łużyckiej w Częstochowie. Dokładnie 9 czerwca 1965 roku otwarto obiekt powstały w miejscu prowadzonych wykopalisk. Rezerwat przykrył swoją bryłą ok. ara cmentarzyska ludzi kultury łużyckiej sprzed blisko 2500 lat.

Utworzenie rezerwatu w miejscu znaleziska było na ówczesne czasy czymś rzadkim i niespotykanym. Takie przedsięwzięcia do dziś są rzadkością, głównie ze względów formalnych i technicznych.

– Rezerwat powstał jako pomnik tysiąclecia powstania państwa polskiego. Pojawił się w Częstochowie na Rakowie w miejscu odkrycia. Jest to tzw. rzadka ekspozycja in-situ, czyli w miejscu odkrycia. Mieści m.in. wystawę dotyczącą ludności kultury łużyckiej i jej wytworów z tamtych czasów na wystawie wokół cmentarzyska – mówiła Gerta Bielińska kustosz Działu Archeologii Muzeum Częstochowskiego.

Eksponaty dostępne w częstochowskim rezerwacie udowadniają, że z perspektywy współczesnych czasów kultura łużycka jest dość ciekawa i specyficzna. Może świadczyć o tym, chociażby fakt, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni tamtej epoki używali podobnej biżuterii.

– Tego zróżnicowania płci jakby nie widać. Sam fakt zdobienia się dużą ilością biżuterii może świadczyć o bogactwie tego społeczeństwa, a także o poczuciu estetyki i piękna. Te wyroby są tak piękne, że dzisiaj każdy chętnie nosiłby je na sobie. Robimy kopię dla dzieci, które prowadzą u nas zajęcia z wykopalisk. Uczymy je, jak się postępuje z takimi przedmiotami, które wydobywane są z ziemi. Pokazujemy mi całą tę drogę, którą zabytek wydobyty w czasie wykopalisk musi przebyć, aby pojawił się na wystawie – dodała Gerta Bielińska.

Rezerwat Archeologiczny mieści się przy ul. Łukasińskiego w Częstochowie. Stanowi on trwale zakonserwowane cmentarzysko grupy śląsko-małopolskiej okresu halsztackiego kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza. Obiekt powstał dzięki ówczesnemu dyrektorowi Muzeum Częstochowskiego i archeologowi, Włodzimierzowi Błaszczykowi.

BNO

Skip to content