Rodzinne Spotkanie Patriotyczne

W poniedziałek 11 listopada w Duszpasterstwie Akademickim Emaus odbyło się Rodzinne Spotkanie Patriotyczne. Wspólne świętowanie Dnia Niepodległości w DA stało się już coroczną tradycją. Ideą spotkania jest przede wszystkim propagowanie wartości związanych z patriotyzmem wśród dzieci i młodzieży.

Od godz. 10:00 w DA Emaus było słychać śpiew, spotkanie było poświęcone przede wszystkim pieśniom patriotycznym. Zebranym akompaniował zespół złożony z pianina, perkusji i basu. Tegoroczna frekwencja bardzo dopisała, co udowadnia, że spotkania zyskują coraz większą popularność. Szczególnie dużo można było zobaczyć młodzieży, która oprócz uczestnictwa, czynnie pomagała, także przy organizacji spotkania.

– Od kilkunastu lat spotykamy się tutaj, aby zebrać rodziny, szczególnie z małymi dziećmi. Cel jest taki żeby poznawać historię, bo tylko wtedy będziemy mogli dać najmłodszym mocne korzenie i dumę z tego, że są polakami. W tym roku na sali znajdowało się ok. 200 osób, co jest dla nas bardzo budujące. To spotkanie jest też swoistym przygotowaniem do głównej Mszy św. za Ojczyznę, która odbywa się w Archikatedrze. Właśnie dlatego kończymy na tyle wcześnie, aby wszyscy chętni mogli swobodnie przemieścić się do Archikatedry – mówi Beata Kociołek, przedstawiciel DA Emaus.

Każdy z uczestników spotkania dostał małe przypinki w barwach polskiej flagi. Po spotkaniu została odprawiona Msza św. za Ojczyznę.