W dniach 20-26 lutego trwa w Polsce Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, którego koordynatorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Każda osoba zainteresowana będzie mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju.

Jak mówi Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, tydzień pomocy ma zarówno uwrażliwiać społeczeństwo na zjawisko pomocy, jak i realnie pomóc poszkodowanym:

– Organizując ten tydzień chcemy właśnie wyjść naprzeciw tym osobom skrzywdzonym przestępstwem, aby po prostu dać im wiedzę, informacje o tym jaką pomoc, gdzie i w jaki sposób mogą uzyskać. Oczywiście w sposób bezpłatny. Można powiedzieć, że ten tydzień jest ukierunkowany na uwrażliwienie właśnie wszystkich, na to, że takie osoby pokrzywdzone przestępstwem mają te szczególne potrzeby.

Taką pomoc można uzyskać również w Częstochowie. Jak dodaje rzecznik Prokuratury Częstochowskiej Tomasz Ozimek: – Informacje o miejscach, w których odbywają się porady, znajdują się na stronie internetowej Prokuratury Częstochowskiej:

– Prokuratura Okręgowa w Częstochowie i podległe Prokuratury Rejonowe będą uczestniczyły w Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W związku z tym we wszystkich prokuraturach zorganizowano specjalne dyżury, w których prokuratorzy będą udzielali pokrzywdzonym porad i informacji dotyczących przysługujących im uprawnień procesowych.

Do akcji włącza się także częstochowska policja. Podkom. Sabina Chyra-Giereś oficer prasowy z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie zachęca do skorzystania z pomocy prawnej:

– Od 20-26 lutego trwa kolejna już edycja Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w tych dniach do wyznaczonych jednostek mogą zwrócić się osoby dotknięte przestępstwem, świadkowie oraz osoby najbliższe, także osoby pokrzywdzone zbrojną agresją na Ukrainę. Takie pomocy są bezpłatne, porady prawne oraz psychologiczne, które udzielane są w prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych, samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych.

– Caritas również częścią swoich bieżących działań włącza się w Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, szczególnie na gruncie naszej codziennej działalności w placówkach. Głównie jest to nasz Dom Samotnej Matki i Dziecka – mówi Paulina Gradek z Caritas Archidiecezji Częstochowskiej:

– Do którego często trafiają kobiety pokrzywdzone pomocą domową. Charakterystyką takiego działania jest to, że proces wyjścia danej osoby spod takiego toksycznego związku czy z patologicznego społeczeństwa rodziny, jest długotrwałe i wymaga pracy zarówno z terapeutami jak i z kadrą naszą placówki.

Kim jest osoba pokrzywdzona przestępstwem – wyjaśnia Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie:

– Zgodnie z kodeksem postępowania karnego, pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Osobie takiej przysługuje szereg uprawnień procesowych, które zostały określone w kodeksie postępowania karnego.

Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą także uzyskać wsparcie w ramach ogólnopolskiej Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. Wykaz placówek świadczących pomoc znajduje się na stronie internetowej Funduszu Sprawiedliwości, a placówki te działają przez cały rok, nie tylko w Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Zdjęcie: Fundusz Sprawiedliwości
KKO

Skip to content