Fot. Ekai.pl

Przypadający dzisiaj (22 lutego) Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw rozpoczyna również Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Trwać on będzie w dniach od 22 do 28 lutego. Każda osoba zainteresowana będzie mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju. Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło punkty z bezpłatną pomocą prawną i psychologiczną. W Częstochowie także można skorzystać z pomocy.

Wiele pokrzywdzonych osób nie jest świadoma swoich praw oraz tego, gdzie szukać pomocy. Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W tym czasie każdy będzie mógł uzyskać bezpłatną poradę prawną, psychologiczną i terapeutyczną. Jak mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, pomocy potrzebuje tysiące osób:

– To jest takie szczególne zaangażowanie sądów, prokuratur, komend policji czy siedzib prawniczych. Funkcjonuje to by ze zdwojoną siłą pomóc takim osobom. Średnio podczas tego tygodnia naszą pomoc chce uzyskać około 2000 osób.

Oprócz pomocy prawnej i psychologicznej, można uzyskać także pomoc materialną. Jak dodaje wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, pomoc jest dostosowana do konkretnych osób:

– Metody wsparcia są naprawdę różne i dopasowane do konkretnych osób i ich potrzeb. Państwo wyciąga rękę do tych, którzy są najbardziej potrzebujący. Sieć ośrodków pomocy pokrzywdzonym finansowana jest z funduszu sprawiedliwości.

W Częstochowie taką pomoc również można uzyskać. Jak dodaje Rzecznik Prokuratury Częstochowskiej Tomasz Ozimek: – Informacje o miejscach, w których będą odbywały się porady, znajdują się na stronie internetowej Prokuratury Częstochowskiej:

-W dniach od 22 do 28 lutego 2021 roku, Prokuratura Okręgowa w Częstochowie i podległe jej prokuratury rejonowe, będą uczestniczyły w Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W związku z tym we wszystkich prokuraturach zorganizowano dyżury, w trakcie których prokuratorzy będą udzielali osobom pokrzywdzonym przestępstwem porad i informacji, dotyczących przysługujących im uprawnień procesowych. W tym roku porady będą odbywały się w formie telefonicznej.

Porad prawnych będzie można zasięgnąć także w Sądzie Rejonowym. Jak wyjaśnia Sędzia Dominik Bogacz, z uwagi na pandemię koronawirusa porady będą udzielane tylko telefonicznie:

– Pomoc prawną ofiarom przestępstw będą udzielać kuratorzy sądowi oraz asystenci sędziów. Będzie się to odbywało od 22 do 26 lutego, w godz. 10:00-13:00 w Sądzi Okręgowym w Częstochowie. Numery telefonów podane są na stronie internetowej.

Do akcji włącza się także częstochowska Policja. Podkomisarz Sabina Chyra-Giereś z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie zachęca do skorzystania z pomocy prawnej, jaką oferują w tym czasie policjanci:

-Co roku policja włącza się w obchody Tygodnia Osób Pokrzywdzonym Przestępstwem. W dniach od 22 do 28 lutego osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły bezpłatnie zasięgać porad i pomocy prawnej w wyznaczonych lokalizacjach. Na stronie internetowej częstochowskiej komendy udostępniony został harmonogram udzielania porad prawnych przez policjantów wraz z numerami telefonów.

Przestępstwem jest także przemoc domowa. Psycholog Dawid Sztajner zwraca szczególną uwagę na dzieci, które w konflikcie dorosłych osób cierpią najbardziej. Nawet jeśli nie są bezpośrednimi odbiorcami przemocy, stają się także jej ofiarami:

– Każda płeć korzysta ze swoich przewag. Mężczyźni korzystają najczęściej z przewagi siły, a kobiety wykorzystują przewagę jaką daje im sprawowana opieka nad dziećmi. Dzieci jako osoby pośrednio pokrzywdzone albo jako świadkowie przestępstw są bezpośrednimi odbiorcami przestępstw, ponieważ widzą i słyszą co się dzieje. Żyją w tej toksycznej relacji.

Wsparcie będzie również oferowane przez sieć ośrodków pomocy pokrzywdzonym, finansowaną ze środków Funduszu Sprawiedliwości, który podlega Ministrowi Sprawiedliwości. Lista takich ośrodków oraz punktów lokalnych wraz z mapą ich lokalizacji dostępna jest tutaj.

AS

Skip to content