Wkrótce rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Częstochowie. Rodzice dzieci uczęszczających już do placówek powinni potwierdzić wolę kontynuacji nauki maluchów w kolejnym roku szkolnym.

Więcej na temat prowadzonej w mieście rekrutacji mówi Marcin Breczko, inspektor z Biura Prasowego Urzędu Miasta Częstochowy:

– Rekrutacja będzie prowadzona w trzech etapach, w pierwszym etapie rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do 24 lutego potwierdzają w swojej placówce wolę kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka w kolejnym roku szkolnym. Brak potwierdzenia w powyższym terminie będzie równoznacznym z rezygnacją z miejsca w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. Drugi etap dotyczy nowych kandydatów. Rekrutacja dla nich odbędzie się między 6-17 marca poprzez system elektroniczny, adres do zalogowania zostanie udostępniony w dniu rozpoczęcia rekrutacji na stronie UM oraz na stronach internetowych przedszkoli i szkół prowadzących nabór.

Trzeci etap rekrutacji przedszkolnej rozpocznie się natomiast 5 czerwca, o czym mówi naczelnik wydziału edukacji Rafał Piotrowski:

– Można ewentualnie tam gdzie będą wolne miejsca dokonać rekrutacji uzupełniającej. Organ prowadzący samorząd częstochowski dla dzieciaków w wieku przedszkolnym musi, bo wynika to z ustawy, ale jak co roku zapewnia miejsca dla dzieci.

W elektronicznej rekrutacji weźmie udział 37 przedszkoli miejskich, 6 zespołów-przedszkolnych, 5 szkół podstawowych, w których mogą funkcjonować oddziały przedszkolne oraz 6 przedszkoli niepublicznych, realizujących wychowanie przedszkolne na takich samych zasadach, jak przedszkola miejskie.

Skip to content