Rusza rekrutacja do przedszkoli

Od poniedziałku (8 marca) rozpoczyna się nabór do publicznych przedszkoli, przedszkoli przy szkołach podstawowych oraz do wybranych przedszkoli prywatnych. Podobnie jak w latach poprzednich rekrutacja będzie odbywała się za pomocą systemu elektronicznego. Nabór kończy się 19 marca.

Jeżeli rodzice nie będą mieli możliwości złożenia wniosku elektronicznie, otrzymają go w formie papierowej w dowolnym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Wypełniony dokument należy złożyć w placówce pierwszego wyboru. Tak samo jak w przypadku systemu informatycznego rodzice mają czas na złożenie papierów do 19 marca.

Podobnie w przypadku dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Ich rodzice będą mogli złożyć wnioski rekrutacyjne wyłącznie w formie papierowej, bezpośrednio do wybranej przez siebie placówki integracyjnej.

W rekrutacji mogą brać udział jedynie dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Częstochowy.

Skip to content