Ruszyła akcja “Bezpieczne wakacje 2019”

Państwowa Inspekcja Sanitarna będzie kontrolować turnusy wypoczynkowe dzieci i młodzieży na terenie całego województwa. Akcja potrwa do końca sierpnia.

Celem akcji jest m.in. zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku, zarówno w miejscu zamieszkania, jak i w miejscowościach turystycznych, a także podniesienie świadomości w zakresie bezpiecznych zachowań podczas letniego wypoczynku.

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. śląskiego będą przeprowadzać kontrole turnusów znajdujących się w elektronicznej bazie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem  www.wypoczynek.men.gov.pl. Ogólnopolska baza zawiera zgłoszone miejsca wypoczynku m.in. na terenie województwa śląskiego.

Problemy związane z niewłaściwymi warunkami higieniczno-sanitarnymi w miejscu wypoczynku dzieci i młodzieży należy zgłaszać do właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, które sprawują nadzór nad warunkami wypoczynku w województwie śląskim.

W załączniku poniżej  – przygotowana przez Państwową Inspekcję Sanitarną garść informacji na temat zagrożeń, na które narażone są zwłaszcza dzieci podczas wakacji.

Patent na bezpieczne wakacje – ulotka

Dopalacze-wypalacze-groźne narkotyki – ulotka

Brązowo, ale czy zdrowo? – ulotka

Barszcz Sosnowskiego – broszura

źródło: UM Częstochowy, PSSE w Częstochowie