Ruszyła rekrutacja do szkół średnich

16 maja rozpoczął się nabór do szkół ponadpodstawowych z wykorzystaniem systemu elektronicznego. W Częstochowie, we wszystkich placówkach, na młodzież czeka ponad 3,5 tys. miejsc.

– Aby wziąć udział w rekrutacji, należy wypełnić stosowny formularz, umieszczony na stronie www.slaskie.edu.com.pl – mówi Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta:

– Są tam szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją. Terminy rekrutacji dostosowane są do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Najważniejsze terminy można sprawdzić także na stronie częstochowskiego Urzędu Miasta:

– Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 20 lipca, a listy kandydatów przyjętych ogłoszone będą 29 lipca. Terminy te nie dotyczą szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych  na rok szkolny 2022/2023. Harmonogramy do tych szkół będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.

Nabór do szkół ponadpodstawowych trwać będzie do 20 czerwca.

 

ABK

Skip to content