Sezon grzewczy w Częstochowie, czyli zamień węgiel na gaz

Fot. Radio Fiat

Smog to temat, który wraca każdej jesieni. Dotyka szczególnie dużych i gęsto zabudowanych miast, takich jak Częstochowa. To właśnie w takich aglomeracjach, poza blokowiskami zasilanymi sieciowymi ciepłowniami, znajdują się pojedyncze domy z własnymi systemami ogrzewania.

Najczęściej dochodzi do zatruwania powietrza poprzez spalanie śmieci oraz innych odpadów gospodarczych. Tymczasem każdy z nas ma wpływa na to czym oddychamy, zwłaszcza w sezonie grzewczym.

– Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem nie wolno palić w domowych piecach odpadami oraz takimi paliwami jak: muł lub flot węglowy, węgiel brunatny, bardzo drobny miał oraz wilgotne drewno. Dlatego kupując paliwo, żądajmy certyfikatu jego jakości. Uchwała Antysmogowa Sejmiku Województwa Śląskiego wprowadziła w 2017 roku ograniczenia w zakresie eksploatacji urządzeń grzewczych. Na terenie województwa śląskiego (a więc także w Częstochowie) obowiązuje zakaz stosowania węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15% oraz biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20% – przypomina Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta:

Ponadto, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego, od 1 września 2017 roku mogą być instalowane tylko określone urządzenia grzewcze.

– Jedynie kotły klasy 5 lub ecodesign. Szczegóły w uchwale. Ci, którzy rozpoczęli eksploatację przed 1 września 2017 roku, mają obowiązek wymiany tych źródeł ciepła, zgodnie z harmonogramem, który także można znaleźć w uchwale. Trzeba pamiętać, że ponad połowa zanieczyszczeń powietrza pochodzi z domów. Spalając muł, flot, węgiel brunatny, wilgotne drewno i śmieci uwalniamy do powietrza ogromne ilości toksycznych substancji, które w połączeniu z niekorzystnymi warunkami pogodowymi tworzą smog. Stosując opał niskiej jakości w starych piecach, szkodzimy własnemu zdrowiu, zdrowiu naszych bliskich oraz środowisku. W grupie szczególnego ryzyka są małe dzieci, osoby starsze, osoby chore i kobiety w ciąży – dodał Włodzimierz Tutaj.

O czystość powietrza w okresie grzewczym dbają strażnicy miejscy, którzy rokrocznie przeprowadzają ponad 2 tys. kontroli domowych pieców na terenie Częstochowy

– W 2020 roku częstochowscy strażnicy miejscy przeprowadzili już 1143 kontrole domowych pieców. W okresie zimowym należy spodziewać się kolejnych kontroli. Mieszkańcy Częstochowy ogrzewają swoje domy, ale nie wszyscy robią to jednak zgodnie z prawem. Mimo licznych komunikatów oraz akcji społecznych i edukacyjnych zdarzają się osoby, które spalają śmieci oraz inne odpady w domowych piecach. Spalane śmieci m.in.: plastiki, stare ubrania, lakierowane drewno itp. przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza i tym samym powstania smogu, który jest groźny dla zdrowia ludzi. Aby przyczynić się do poprawy powietrza, należy zmienić źródło ogrzewania na bardziej ekologiczne, np. gazowe lub wymienić stary piec na kocioł klasy 5 i palić opałem dobrej jakości. O ile pozwala pogoda, wskazany jest też dojazd do pracy rowerem – mówi Artur Kucharski:

Ekologiczne sposoby ogrzewania domów i mieszkań nie muszą być droższe od tych tradycyjnych. Jedynym kosztem związanym z modernizacją sposobu ogrzewania jest wymiana instalacji, która w perspektywie czasu może zapewnić oszczędności, zarówno finansowe, jak i te zdrowotne.

BNO

Skip to content