Przekazanie maseczek ochronnych/Fot.: SW w Katowicach

W obliczu pandemii i Służba Więzienna nie pozostaje obojętna. W ramach wspólnej akcji z Ministerstwem Sprawiedliwości opatrzonej hasztagiem #ResortSprawiedliwościPomaga w szycie maseczek ochronnych zaangażowani są skazani z okręgu katowickiego.

Maseczki powstają w zakładzie karnym w Cieszynie, Bielsko-Białej, Jastrzębiu-Zdroju, Wojkowicach i Lublińcu, który jest oddziałem zewnętrznym zakładu karnego w Herbach. Szycie maseczek przez osadzonych ma dwa cele.

– Z jednej strony mamy udział w zapobieganiu szerzenia się zakażenia koronawirusem w naszym regionie, z drugiej osiągamy cel wychowawczy i resocjalizacyjny, kształtując pozytywne i społecznie pożądane postawy wśród skazanych. Samo przygotowanie do rozpoczęcia szycia maseczek wymaga od funkcjonariuszy sporego zaangażowania, bo musimy skazanych, którzy często do tej nigdy nie szli, nauczyć szyć. Skazani bardzo chętnie biorą udział w tym przedsięwzięciu, są zaangażowani, starają się i cieszą, że mogą pomagać. Dla nas, funkcjonariuszy Służby Więziennej, taka postawa skazanych to również ważny sygnał, że nasza codzienna praca, programy resocjalizacyjne, rozmowy wychowawcze, zajęcia z psychologami, uwrażliwianie skazanych na potrzeby innych ludzi, angażowanie w różne formy pomocy i wolontariatu na rzecz społeczeństwa mają sens i to się sprawdza w takich właśnie sytuacjach, jak obecnie, gdy trzeba się zmobilizować i pomóc – zaznaczyła mjr Justyna Siedlecka, rzecznik prasowy dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Katowicach.

W Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach maseczki szyje siedem skazanych kobiet, a kolejne same zgłaszają się do pracy z chęcią pomocy.

– Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu aktywnie włączyli się w walkę w koronawirusem w ramach wspólnej akcji. Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy Służby Więziennej i pracy skazanych w ostatnim czasie uszyto 800 maseczek ochronnych. Cieszy nas, że produkcja rozwija się, a chętnych do pracy nie brakuje – mówił Piotr Ciwiński, funkcjonariusz Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu.

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu podarowali uszyte maseczki ochronne przedstawicielowi stowarzyszenia „Ścieżka Marzeń”. Dotychczas w ramach akcji Służba Więzienna w Katowicach przekazała ponad trzy tysiące maseczek, m.in. do placówek opiekuńczo-wychowawczych w Lublińcu i Mysłowicach, Szpitala Śląskiego w Cieszynie oraz Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Sióstr Boromeuszek z Cieszyna. Z kolei przedsiębiorstwo przywięzienne PPO Rakon z Raciborza wspomogło maseczkami Hospicjum Cordis w Katowicach.

BNO

Skip to content