W miniony weekend na drogach miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji odnotowali 24 kolizje drogowe.

Szczegółowe podsumowanie działań policji przedstawia asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie:

Mundurowi uniemożliwili jazdę dwóm kierującym, którzy prowadzili pojazdy na tzw. „podwójnym gazie”. Jednemu kierowcy zatrzymano uprawnienia do kierowania pojazdem, spowodowane to było przekroczeniem prędkości w terenie zabudowanym. Częstochowska Drogówka ujawniła 271 wykroczeń, 119 z nich dotyczyło przekroczenia prędkości.

– Powstało 35 zdarzeń wymagających interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej – mówi mł. bryg. Kamil Dzwonnik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie:

Prowadzone ostatnio działania to gaszenie 12 pożarów, usuwanie skutków 20 miejscowych zagrożeń, oraz 3 wyjazdy do fałszywych alarmów w dobrej wierze. Szczęśliwie, nie odnotowaliśmy wyjazdów do większych zdarzeń.

Dyżurni częstochowskiej Straży Miejskiej przyjęli w trakcie minionego weekendu 104 telefoniczne zgłoszenia od mieszkańców miasta. O szczegółach mówi, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Częstochowie, Artur Kucharski:

Najwięcej zgłoszeń w ciągu ostatnich trzech dni dotyczyło wykroczeń drogowych (28), a także spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz zakłócania spokoju i porządku publicznego (22). W ciągu minionych trzech dni pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. monitoringu wizyjnego przeprowadzili 14 obserwacji, które wymagały interwencji służb. 11 monitoringowych interwencji zrealizowali strażnicy miejscy, a 3 interwencje zostały przekazane do realizacji innym służbom. Oprócz interwencji zgłoszonych przez mieszkańców miasta częstochowscy strażnicy miejscy podejmowali też własne działania podczas służby patrolowej. Straż Miejska w Częstochowie nie odnotowała w miniony weekend poważniejszych incydentów.

Straż Miejska w Częstochowie przypomina wszystkim właścicielom psów o obowiązku sprzątania po swoich pupilach w miejscach ogólnodostępnych. Należy przypomnieć, że zaśmiecanie miejsc publicznych jest wykroczeniem.

Skip to content