Straż Miejska w Częstochowie przypomina o obowiązku sprzątania po psach w miejscach publicznych. Dbajmy o swoje otoczenie.
Na stanowisko dyżurnego Straży Miejskiej wpływają zgłoszenia m.in. od rodziców małych dzieci dotyczących tego, że psy biegają bez smyczy oraz że właściciele psów nie sprzątają po swoich pupilach. Choć coraz więcej spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych ogradza płotkami place zabaw to są sytuacje, że psy załatwiają się w piaskownicach, co często denerwuje opiekunów małych dzieci. Strażnicy miejscy patrolując ulice Częstochowy zwracają baczną uwagę na osoby, które wychodzą na spacer z psami. Straż Miejska w Częstochowie apeluje, aby wyprowadzać psa na smyczy, a psa agresywnego na smyczy oraz w kagańcu. Funkcjonariusze przypominają również o obowiązku sprzątania po psach.
Mając na uwadze Regulamin utrzymania czystości i porządku dla miasta Częstochowy „osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:
– wyprowadzania psa na smyczy, a psa agresywnego na smyczy i w kagańcu
– niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe na klatkach schodowych, na skwerach i trawnikach oraz w innych miejscach służących do publicznego użytku ( obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych)”.
Straż Miejska w Częstochowie przypomina, że zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt psy muszą posiadać obowiązkowe szczepienia.
Informacje o konieczności sprzątania po swoich pupilach są też przekazywane przez strażników miejskich podczas szkolnych prelekcji. Dzieci i młodzież już od najmłodszych lat są edukowane o tym, by żyć w czystym środowisku.

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content