Środki ochrony osobistej trafiają do domów pomocy społecznej

Wspieramy samorządy, domy pomocy społecznej nie są zostawione bez pomocy. – Do domów pomocy społecznej trafi 30 tys. litrów płynu do dezynfekcji, 975 tys. maseczek, 174 tys. przyłbic i ponad 964 tys. par rękawiczek. Na wsparcie powiatów w prowadzeniu DPS-ów przeznaczone zostało też dodatkowe 20 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.
Prowadzenie domów pomocy społecznej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego oraz gminnego. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa – w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – sprawują wojewodowie.
– Samorządy nie są jednak zostawione bez pomocy. Na nasz wniosek Agencja Rezerw Materiałowych udostępniła maseczki trójwarstwowe oraz płyn do dezynfekcji – środki te przekazane zostały wojewodom, a teraz rozdysponowywane są domom pomocy społecznej. Na prośbę kierowanego przeze mnie resortu płyn do dezynfekcji przekazał wojewodom również KGHM. Do domów pomocy społecznej trafi blisko 30 tys. litrów płynu do dezynfekcji, 975 tys. maseczek, 174 tys. przyłbic i ponad 964 tys. par rękawiczek – wylicza minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Środki trafiają już do domów pomocy społecznej
Dobrym przykładem jest tu województwo małopolskie. Wojewoda Małopolski przekazał wszystkim domom pomocy społecznej środki dezynfekujące pozyskane w ramach darowizny z Agencji Rezerw Materiałowych oraz Fundacji KGHM Polska (łącznie 583 szt. płynu w pojemnikach 5 l). Dom Pomocy Społecznej w Bochni, w którym potwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem, otrzymał oprócz 70 l płynu 500 sztuk maseczek.
9 kwietnia 2020 r. rozdysponowano wśród domów pomocy społecznej województwa małopolskiego 38 400 sztuk rękawiczek, 29 850 sztuk maseczek i 645 l płynu dezynfekującego. Poinformowano jednostki prowadzące lub zlecające prowadzenie domów pomocy społecznej o możliwości odbioru środków od 10 kwietnia 2020 r. Dla DPS-u w Bochni przeznaczono 2800 sztuk rękawiczek, 2000 maseczek, 17 opakowań płynu do dezynfekcji rąk (po 5 l). – Z naszych informacji wynika, że 11 kwietnia dla DPS w Bochni przekazano ponadto: kombinezony ochronne – 50 szt., maski chirurgiczne trójwarstwowe – 500 szt., półmaski FFP2 – 100 szt., gogle – 10 szt., rękawice chirurgiczne 2000 szt., ochraniacze na obuwie – mówi minister Marlena Maląg.

Monitorujemy potrzeby, reagujemy
– Na bieżąco monitorujemy sytuację, w związku z rosnącymi potrzebami domów pomocy społecznej w związku z epidemią koronawirusa przekazaliśmy dodatkowe 20 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa na wsparcie powiatów w prowadzeniu tych placówek. W czerwcu planujemy przeprowadzenie ponownej weryfikacji potrzeb. Przed nami wiele wyzwań, ale jestem pewna, że działając wspólnie i adekwatnie do okoliczności uda nam się im sprostać – zapewnia szefowa MRPiPS.

źródło: www.gov.pl