Stacje ładowania pod opinie mieszkańców

W Częstochowie ma powstać łącznie 106 ogólnodostępnych punktów stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące projektu planu budowy potrwają do 27 marca.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych nałożyła na samorządy obowiązek przygotowania planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania. Projekt planu Urząd Miasta Częstochowy musiał opracować do 15 marca. Zakłada on powstanie 51 stacji ze 106 punktami ładowania i podlega konsultacjom społecznym, o czym mówi Bożena Herbuś Kierownik Biura Inżyniera Miejskiego.

– Projekt planu należy też uzgodnić z operatorem systemu dystrybucyjnego, czyli w naszym przypadku z Tauronem. Następnie podlega uchwaleniu przez Radę Miasta i staje się już planem budowy. Obowiązki samorządu określone są i ustalone tylko na poziomie przygotowania takiego dokumentu. Uchwalony dokument zostaje przekazany operatorowi systemu dystrybucyjnego, którego obowiązkiem jest wybudowanie stacji z punktami ładowania. Ustawa określa, że dla takiego miasta jak Częstochowa na dzień 31 grudnia 2020 roku powinno być 100 punktów ładowania w ogólnodostępnych stacjach. Przygotowany w ubiegłym roku raport dotyczący tych punktów ustalił, że na dzień 2 grudnia 2019 roku w mieście było 11 takich punktów. Wobec tego powinno powstać jeszcze 89 punktów. Biorąc pod uwagę warunki realizacyjne i konsultacje społeczne zaplanowaliśmy ich nieco więcej. Zależy nam na bezpieczeństwie realizacyjnym, dlatego zaplanowanych zostało 106 punktów ładowania.

Częstochowa wdraża strategię zrównoważonego transportu, której istotnym elementem jest elektromobilność oraz wykorzystywanie paliw alternatywnych. Działania te mają na celu poprawę warunków środowiskowych, a zwłaszcza jakości powietrza na terenie miasta. Obecna ilość pojazdów elektrycznych w mieście jest niewielka, jednak może się to niedługo zmienić.

– Biorąc pod uwagę planowane i realizowane działania rządowe takie jak np. dopłaty do samochodów elektrycznych, może dojść do sytuacji, że liczba takich pojazdów znacznie się zwiększy. Nie możemy dyskutować z zapisami ustawy. Naszym obowiązkiem jest sporządzenie odpowiedniego dokumentu.

Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania można zobaczyć w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy w pokoju 416 lub w formie elektronicznej na stronie internetowej konsultacje.czestochowa.pl. Mieszkańcy mogą też wyrazić swoje opinie co do projektu planu, przedstawić uwagi lub propozycje zmian wypełniając specjalny formularz

ABK

Źródło foto: pixabay.com