„Starość na polskiej wsi” – konferencja naukowa

„Starość na polskiej wsi – determinanty, szanse i zagrożenia – pod takim tytułem odbyła się w czwartek, 7 grudnia w murach Akademii im. Jana Długosza ogólnopolska konferencja naukowa. Jednym z prelegentów był senator i jednocześnie naukowiec zajmujący się tą problematyką dr Ryszard Majer, który wygłosił referat dotyczący polityki społecznej wobec seniorów oraz wyzwań jakie się z tym wiążą z perspektywy mieszkańców wsi. Zwrócił też uwagę na to, co wymaga doskonalenia lub naprawienia. Po wykładach inauguracyjnych i części wstępnej uczestnicy debatowali w dwóch równoległych panelach, w których poruszano wątki dotyczące jakości życia osób starszych oraz potrzeb jakie się z tym wiążą.

PN

Tagged with