źródło fot.: www.gov.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości na polecenie wiceministra Marcina Romanowskiego organizuje ogólnopolskie szkolenie dla prawie 500 osób pierwszego kontaktu działających w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym, finansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości.
Uczestnicy szkolenia poznają przepisy ustawy antyprzemocowej, która wejdzie w życie 30 listopada br. Tematem zajęć będzie też wiele innych zagadnień z zakresu prawa karnego i cywilnego oraz systemu przeciwdziałania przemocy domowej. Szkolenie, prowadzone w formie wideokonferencji, trwa trzy dni i jest organizowane w trzech turach: 4-6 listopada, 18-20 listopada oraz 25-27 listopada br. Prelegentami są specjaliści Ministerstwa Sprawiedliwości – w tym sędziowie i prokuratorzy, a także m.in. przedstawiciele Rzecznika Praw Dziecka, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki.
Fundusz Sprawiedliwości, którym dysponuje Minister Sprawiedliwości, wspiera osoby pokrzywdzone przestępstwem, ich bliskich oraz świadków. W ramach Funduszu organizowana jest pomoc prawna, a w razie potrzeby – wsparcie psychologa i tłumacza (również tłumacza języka migowego). Osoba pokrzywdzona może też liczyć na wsparcie materialne.
Rodzaj udzielanej pomocy zależy zawsze od indywidualnej sytuacji osoby, która prosi o wsparcie. Poszkodowani na skutek przemocy domowej mogą liczyć na pomoc w znalezieniu schronienia, wsparcie prawne i psychologiczne. Otrzymają też bony żywnościowe, pokrycie kosztów zakupu odzieży czy środków czystości.
Osobom pokrzywdzonym przemocą fizyczną lub psychiczną świadczona jest również pomoc w zakresie rehabilitacji oraz zakupu leków, sprzętu ortopedycznego i medycznego niezbędnego do odzyskania zdrowia.
Fundusz zbudował pierwszą w historii ogólnopolską sieć pomocy. Działa już 370 takich miejsc – są prawie w każdym powiecie. Zapewniają ofiarom i świadkom przestępstw szybką, nieodpłatną i profesjonalną pomoc: prawną, psychologiczną, medyczną czy rehabilitacyjną. To również potrzebne wsparcie materialne, dostosowane do konkretnych potrzeb.
Dla takiego skutecznego wsparcia istotna jest ustawa antyprzemocowa, która została przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości. To dzięki niej ofiary przemocy nie będą już zmuszone do życia pod jednym dachem z prześladowcą czy do szukania schronienia poza własnym domem.
Polska dołącza do krajów, w których ofiary przemocy domowej mogą liczyć na natychmiastową, skuteczną pomoc. To sprawca przemocy fizycznej, stanowiącej zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników, będzie musiał bezzwłocznie opuścić mieszkanie. Dostanie też zakaz zbliżania się do domostwa. Te sankcje natychmiast wyegzekwuje policja, a sądy w błyskawicznym trybie zajmą się sprawą.

źródło: Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Skip to content