Fot. Częstochowskie Stowarzyszenie Etoh

Jeśli jesteś ofiarą przemocy lub wypadku drogowego, możesz zgłosić się do Częstochowskiego Stowarzyszenia „Etoh”, które pomaga dzięki środkom uzyskanym z Funduszu Sprawiedliwości. Tam znajdziesz wsparcie psychologiczne oraz materialne, które pomoże Ci w rozpoczęciu nowego, lepszego życia.

Stowarzyszenie zostało powołane w listopadzie 2006 roku, jednak status organizacji pożytku publicznego otrzymało pięć lat później. Początkowo celem działalności była pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, o czym mówi prezes stowarzyszenia Sylwia Polańska.

– Przede wszystkim zajmowaliśmy się pomocą dla młodzieży. Organizowaliśmy wymiany międzynarodowe dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Wiele lat działalności dało nam też duże doświadczenie w pracy z drugim człowiekiem. Od 2013 Stowarzyszenie prowadzi Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem działający pod auspicjami Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Jest to bardzo szeroki wachlarz pomocy m.in. z zakresu psychologii i prawa.

Pomoc osobom skrzywdzonym przez oprawców lub też inne konkretne rodzaje przemocy udzielana jest również w formie materialnej.

– Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, które są ofiarami wypadków komunikacyjnych, a zarazem przestępstwa komunikacyjnego, gdzie orzeczony jest sprawca. Pokrywamy koszty rehabilitacji, zaopatrzenia wszelkiego sprzętu medycznego np. wózków inwalidzkich, ortez. To też finansowanie lub refundacja potrzebnych leków. Drugie zadanie prowadzone w ramach pomocy finansowej to pokrywanie kosztów kształcenia w szkołach publicznych. Chodzi tu o zakup wyposażenia szkolnego, a nawet laptopów czy pomocy naukowych. Pokrywamy też koszty wyżywienia czy czesnego zarówno w szkołach, jak i przedszkolach. Do ofiar przemocy domowej kierujemy głównie działania w ramach finansowania dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych. Pomagamy osobom, które zmuszone były uciec z domu i zostawić w nim cały dobytek.

Siedziba Stowarzyszenia „Etoh” mieści się w Częstochowie przy Alei Pokoju 12, natomiast trzy jego filie w Myszkowie, Kłobucku oraz Olsztynie.

Więcej informacji o działalności stowarzyszenia można znaleźć tutaj. 

ABK