W związku z wprowadzoną przez rząd kwarantanną osoby posiadające imienne wezwania do Straży Miejskiej w Częstochowie przypadające w dniach 12-25 marca mogą uzgodnić z funkcjonariuszem nowy termin wezwania lub inną formę złożenia wyjaśnień.

Rząd walczy z koronawirusem, podejmując „radykalne środki”. Aby zastopować szerzenie się epidemii w Polsce, zalecił odwołanie wszystkich imprez masowych, a także zamknięcie placówek oświaty i kultury. Z uwagi na decyzję wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się patogenu, zmiany w funkcjonowaniu zapowiada również Straż Miejska w Częstochowie, o czym mówi jej rzecznik Artur Kucharski.

– Wszystkie osoby, które mają wystawione imienne wezwania do Straży Miejskiej w Częstochowie przypadające w dniach 12-25.03.2020 mogą po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu uzgodnić z prowadzącym sprawę funkcjonariuszem nowy termin wezwania lub formę złożenia wyjaśnień. Telefon kontaktowy do Straży Miejskiej w Częstochowie to 34 3683192 w godz. od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku.
Straż Miejska w Częstochowie apeluje również do wszystkich zainteresowanych osób, aby do dnia 25 marca 2020 roku w miarę możliwości nie zgłaszały osobiście spraw w Straży Miejskiej w Częstochowie przy ul. Krakowskiej oraz w Sekcjach Terenowych na terenie miasta. Wszelkie interwencje prosimy zgłaszać telefonicznie (numer alarmowy do dyżurnego 986, numer stacjonarny do dyżurnego 34 3683190 lub pocztą tradycyjną albo elektroniczną).

Artur Kucharski dodaje, że zmiany w funkcjonowaniu dotyczą również Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom “Skrawek Nieba”, działającym w budynku Straży Miejskiej.

– Informujemy wszystkich zainteresowanych, że od poniedziałku stowarzyszenie, które mieści się przy ul. Krakowskiej 80c, będzie zamknięte do 25 marca. Czas ten może ulec wydłużeniu zależnie od rozwoju sytuacji. Wszelkie informacje na temat działalności świetlicy socjoterapeutycznej „Skrawek Nieba” znajdują się na stronie www.skraweknieba.com.pl.

Decyzję podjęto ze względu na maksymalne spowolnienie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. W Polsce potwierdzono już kilkadziesiąt przypadków koronawirusa, także w województwie śląskim.

ABK

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content