Straż Miejska podsumowała grudzień

Überwachungskamera_01

Straż Miejska w Częstochowie w grudniu 2014 r. podjęła łącznie 2 tys. 684 interwencji. Część działań została podjęta w związku ze zgłoszeniami od mieszkańców (1506 przypadków). Policji przekazano 20 spraw, w tym ujęto 27 osób, z czego 20 pod zarzutem popełnienia przestępstwa. Dzięki miejskiemu monitoringowi podjęto w grudniu 267 interwencje.

Funkcjonariusze częstochowskiej Straży Miejskiej w grudniu 2014 r. zastosowali 1781 pouczeń, ostrzeżeń lub innych środków oddziaływania wychowawczego. Wystawili 396 mandatów oraz wszczęli 35 postępowań o podejrzenie popełnienia wykroczenia.

W ramach bieżącej działalności strażnicy miejscy doprowadzili 326 osób do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi lub do miejsca zamieszkania. 42 osób przekazano pogotowiu ratunkowemu, a 83 doprowadzono do ogrzewalni, przytuliska lub miejsca zamieszkania. W grudniu strażnicy miejscy dokonali też 618 kontroli miejsc, gdzie przebywają osoby bezdomne. Mieszkańcy Częstochowy wzywali Straż Miejską do interwencji związanych z problematyką osób bezdomnych 222 razy.

Pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. obsługi monitoringu wizyjnego miasta Częstochowy zainicjowali ogółem 267 działań służb ochrony porządku publicznego oraz bezpieczeństwa. Zapis zdarzeń wykorzystano 28 razy jako materiał dowodowy w prowadzonych postępowaniach w sprawach o wykroczenia lub przestępstwa. Najwięcej, bo aż 109, przypadków z monitoringu dotyczyło ujawnienia osób leżących w miejscach publicznych.

Skip to content