Straż Miejska podsumowała weekend

dworzec-noca

Od piątku do niedzieli dyżurni Straży Miejskiej w Częstochowie przyjęli od mieszkańców 173 zgłoszeń z wnioskami o interwencję. Zgłoszenia mieszkańców dotyczyły głównie: zakłócania porządku i spokoju publicznego, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (70).

W ciągu trzech minionych dni pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. monitoringu wizyjnego przeprowadzili 37 obserwacji zakończonych interwencją służb. 28 interwencji zostało zrealizowanych przez strażników miejskich. Pozostałe interwencje przekazano do realizacji Policji i Pogotowiu Ratunkowemu.

Skip to content