Straż Miejska podsumowuje 2020 rok

Fot. SM w Częstochowie

Prawie 15 tysięcy telefonicznych zgłoszeń mieszkańców miasta z prośbą o interwencję wpłynęło do stanowiska dyżurnego częstochowskiej Straży Miejskiej w 2020 roku. W tym roku mija dokładnie 30 lat, odkąd Straż Miejska służy mieszkańcom Częstochowy, przyczyniając się do poprawy spokoju i porządku publicznego.

Strażnicy miejscy każdego roku realizują na terenie miasta kilkadziesiąt tysięcy różnych interwencji. Część z nich to zgłoszenia mieszkańców, pozostała część to własne interwencje podejmowane podczas służby patrolowej.

– W 2020 roku dyżurni częstochowskiej Straży Miejskiej odebrali 14672 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję. Najwięcej zgłoszeń (5763 przypadków) dotyczyło zakłócania spokoju i porządku publicznego. 2462 przypadki były związane z porządkiem i bezpieczeństwem w ruchu drogowym. 2370 miały związek z ochroną środowiska i gospodarki odpadami. 1510 przypadków dotyczyło osób bezdomnych, a 1370 przypadków – ochrony i opieki nad zwierzętami – mówił Artur Kucharski, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Częstochowie.

Codzienna praca częstochowskich strażników miejskich to także patrolowanie ulic i zatrzymywanie osób poszukiwanych przez Policję. W 2020 roku strażnicy miejscy ujęli na terenie Częstochowy 28 poszukiwanych osób, które przekazali Policji.

– Częstochowscy strażnicy miejscy podczas patrolowania miasta „rozglądają się” za osobami zaginionymi i poszukiwanymi. Osoby zaginione to takie, które straciły kontakt z najbliższą rodziną i nikt nie wie, co się z nimi dzieje. Osoby poszukiwane to takie, które weszły w konflikt z prawem i zarządzono za nimi poszukiwania celem ukarania. Najczęściej są to osoby, które unikają kary aresztu lub więzienia – dodał Artur Kucharski.

Do działań strażników należy także podejmowanie interwencji ujawnionych przy pomocy sieci kamer miejskiego monitoringu, rozmieszczonych na terenie miasta.

BNO