Straż Miejska przypomina o konieczności wymiany pieca

Sejmik województwa śląskiego przyjął tzw. „Uchwałę antysmogową”, która zobowiązuje wszystkich mieszkańców województwa do wymiany pieców centralnego ogrzewania na ekologiczne. Uchwała ta weszła w życie 1 września 2017 r.

O szczegółach zarządzonej w ten sposób konieczności wymiany pieców mówi Jacek Matusiak, kierownik Referatu Interwencyjnego Straży Miejskiej w Częstochowie:

Obecnie kotły CO muszą spełniać m.in. standard emisyjny V klasy. Straż miejska przypomina również, że likwidacja kotłów pozaklasowych, eksploatowanych powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub tabliczki znamionowej, musi nastąpić do końca 2021 roku. Inne kotły pozaklasowe, eksploatowane od po do 10 lat od daty ich produkcji muszą zostać zlikwidowane do końca 2023 roku. Kotły pozaklasowe poniżej 5 lat od daty produkcji – do końca 2025 roku. A kotły klasy III lub IV – do końca 2027 roku.

Oprócz nałożenia na mieszkańców obowiązku wymiany pieców, „uchwała antysmogowa” precyzuje także jakich paliw nie wolno używać do ogrzewania domów i mieszkań na terenie województwa śląskiego:

Dokument ten zakazuje stosowania niektórych paliw. Należą do tej grupy m.in. węgiel brunatny, muły, flotokoncentraty czy też domieszki innych miałów. Dodatkowo informuję, że zakazuje się spalania drewna o wilgotności powyżej 20%. Mieszkańcy są zobowiązani do stosowania paliw, które można kupić z legalnego źródła czyli np. ze składów węglowych. Jeśli ktoś stosuje paliwa, które są zabronione w uchwale antysmogowej, no to należy uznać, że były one nabywane w sposób świadomy z nielegalnego źródła.

Jacek Matusiak zwrócił też uwagę, że Straż Miejska jest zobligowana do przeprowadzania tego typu kontroli. Przypomina także, że odmówienie funkcjonariuszom Straży Miejskiej możliwości skontrolowania kotłowni jest przestępstwem:

Straż Miejska w Częstochowie od początku wejścia w życie tej uchwały na terenie województwa, w sposób aktywny kontroluje posesje, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Proszę pamiętać, że jesteśmy zobowiązani planem działań krótkoterminowych m. Częstochowy do dokonywania takich kontroli nawet w sposób wyrywkowy. Niestosowanie się do przepisów uchwały antysmogowej może spowodować nałożenie przez straże miejskie określonych sankcji. Co jest rzeczą istotną, niewpuszczenie funkcjonariusza Straży miejskiej do tego typu działań kontrolnych stanowi przestępstwo. Jest to rzecz istotna, dlatego apelujemy, aby mieszkańcy mieli tego świadomość.

Częstochowska Straż Miejska w najbliższym czasie nie planuje używać dronów do kontrolowania dymu z kominów. W latach poprzednich miasto wynajmowało drony od prywatnych firm, jednak na chwilę obecną takich planów nie ma.

Skip to content