Straż Pożarna pomaga uchodźcom

Uchodźcy z Ukrainy otrzymują wsparcie m.in. w punkcie przy ul. Śląskiej 3/5, Fundacji Nasz Dom, czy też Centrum Kryzysowym prowadzonym przez częstochowską Caritas przy ul. Ogrodowej. Jak się okazuje od wybuchu wojny wsparcie dla Ukraińców świadczą również polskie jednostki ochrony przeciwpożarowej. W Częstochowie i powiecie organizowane są zbiórki, pomoc w zakresie transportu, czy też tymczasowego zakwaterowania.

Więcej na temat prowadzonych działań mówi mł. bryg. Kamil Dzwonnik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie:

– Od początku tej katastrofy strażacy zarówno z PSP, jak i OSP nieprzerwanie działają na pierwszej linii m.in. poprzez organizację przewozu osób do miejsc zakwaterowania. Strażacy pomogli utworzyć punkty recepcyjne na dworcach kolejowych oraz autobusowych. Na terenie całego kraju wiele OSP, w tym również z powiatu częstochowskiego, przygotowało dla uchodźców miejsca noclegowe. W jednostkach OSP powiatu częstochowskiego przebywają obecnie 32 osoby.

Pomoc osobom potrzebującym to główna misja zawodu strażaka, dlatego częstochowskie jednostki włączyły się także do udziału w specjalnej zbiórce:

– Straż Pożarna prowadziła zbiórkę sprzętu pożarniczego dla kolegów strażaków, działających na Ukrainie. Taka zbiórka zrealizowana została w każdym województwie, powiecie – naszym również.

Informacje dotyczące działalności częstochowskiej Straży Pożarnej znajdują się na stronie internetowej oraz Facebook’u instytucji.

ABK

Skip to content