Światowy Dzień Trzeźwości

15 kwietnia obchodzony był Światowy Dzień Trzeźwości. Wpisując się w obchody tego dnia, w Częstochowie wiele placówek działających na rzecz pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom zorganizowało wiele wydarzeń w formie „otwartych drzwi”. Promują one trzeźwość oraz zwracają uwagę na możliwości pomocy wszystkim dotkniętym problemem uzależnień. Wydarzenia odbywać się będą do 20 kwietnia. Jedną z placówek, w której podjęto tę ideę jest Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej przy ul. Rejtana. O działaniach jakie proponuje ośrodek mówi Ewa Lichterowicz, dyrektor centrum:
– Ten czas jest po to, żeby przypominać, że trzeźwość jest olbrzymią wartością, że życie w trzeźwości jest czymś dobrym dla każdego człowieka. Każda z instytucji, w zależności od swojej specyfiki, przygotowała zakres działań. Nasze Centrum Interwencji Kryzysowej, które otwarte jest na co dzień, zaprasza szczególnie w tych dniach do 20 kwietnia osoby z problemem alkoholowym. Codziennie można u nas skorzystać z pomocy konsultanta oraz z porad prawnych, bo często problem alkoholowy wiąże się z problemami prawnymi.
W trakcie dni otwartych w placówkach społecznych można uzyskać informacje na temat różnych form pomocy osobom uzależnionym, uzyskać porady prawne, zapoznać się z pracą placówek i ośrodków wspierających rodzinę, a także uczestniczyć w szkoleniach i warsztatach.

ZD