Targi Pracy

W czwartek 25 października w siedzibie Środowiskowego hufca Pracy w Częstochowie odbyły się Targi pracy i edukacji zawodowej.  – Targi przeznaczone są nie tylko dla osób, które szukają pracy ale także dla tych, które chciałyby skorzystać z porad doradców, na przykład w zakresie kariery zawodowej albo rozpoczęcia działalności gospodarczej, kursów, czy szkoleń. Myślę też, że pod takim kątem będą następne – mówi  Halina Pierzyńska z Hufca Pracy w Częstochowie.

Targi cieszą się nieustającym zainteresowaniem zarówno wśród wystawców jak i odwiedzających. Z uwagi na małe bezrobocie i brak rąk do pracy w wielu branżach, pojawiają się w Częstochowie rekrutujące pracowników firmy.

Na koniec września stopa bezrobocia w Polsce utrzymała się na tym samym poziomie 5,8 proc. Liczba bezrobotnych w skali kraju wynosi ok. 950 tys. osób. W częstochowskim urzędzie Pracy zarejestrowanych jest około 4 tys. bezrobotnych.

PNP

Tagged with