W tym roku TAURON Dystrybucja na terenie Oddziału Częstochowa zainwestuje 36 milionów złotych w modernizację i rozbudowę sieci elektroenergetycznej, a także przeznaczy na oświetlenie uliczne 830 tys. złotych.

Proces modernizacji i rozbudowy sieci elektroenergetycznej trwa nieprzerwanie i każdego roku firma inwestuje w infrastrukturę, tak by utrzymać jej parametry na właściwym poziomie niezawodności. Plan inwestycyjny zakłada rozbudowę i modernizację sieci, zmniejszenie długości i liczby ograniczeń w dostawie energii elektrycznej oraz zwiększenie jej przepustowości. Na bieżąco realizowane są zadania związane z procesem przyłączenia odbiorców do sieci dystrybucyjnej.

W 2017 r. na terenie Częstochowy zaplanowano modernizację istniejących sieci SN (średniego napięcia) i nN (niskiego napięcia), przebudowę linii napowietrznych SN na linie kablowe, budowę nowych powiązań kablowych między węzłami stacyjnymi SN/nN. Planowane inwestycje pozwolą na realizacje zadań związanych z przyłączeniem nowych podmiotów gospodarczych na terenach Strefy Ekonomicznej (obszar Skorki i Kusięcka). Wartość planowanych nakładów inwestycyjnych na terenie Częstochowy to blisko 5 mln zł. Największe prace odbędą się na ulicach: Zawierciańskiej, Dźbowskiej, Św. Jadwigi, Jagiellońskiej, Sikorskiego i w Alei Kościuszki.

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content