Źródło: womczest.edu.pl/wybieram-szkole

26 kwietnia w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM odbyło się spotkanie dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Podczas spotkania zaprezentowano odświeżoną wersję wyszukiwarki „Wybieram szkołę” dedykowaną uczniom klas ósmych i ich rodzicom na rok szkolny 2021/2022.

Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym opublikowany na stronie RODN WOM jest projektem przygotowanym przez Ośrodek Doskonalenia i powstał z inicjatywy oraz przy wsparciu delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie.

– Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym obejmuje informacje dotyczące terenu Częstochowy i powiatu częstochowskiego, Kłobuckiego, Lublinieckiego i Myszkowskiego. Strona skierowana jest do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, planujących edukację w szkołach ponadpodstawowych, czyli liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia oraz do rodziców wspierających ich w wyborze kierunku kształcenia – wyjaśniła Sylwia Kurcab, nauczyciel-konsultant w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie.

Informator w postaci wyszukiwarki ma prostą i intuicyjną obsługę. Poza stroną Regionalnego Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM jest też dostępny na stronach wszystkich szkół miasta i powiatu częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego.

– Na pierwszej stronie znajdują się dwa kafelki: dotyczące szkoły ogólnokształcącej i szkoły kształcącej w zawodach. Wybierając szkoły ogólnokształcące, uczniowie wpisują kolejno przedmioty pierwszego i drugiego wyboru. Kiedy wyszukają interesujące ich przedmioty, które chcieliby rozwijać, na dole ukaże się lista szkół, w których to odnajdą informacje dotyczące rekrutacji do danej placówki i jej dane teleadresowe. Podobnie jest ze szkołą kształcącą w zawodach, z tym że uczniowie wyszukują tu grupę zawodów i kolejno wybierają zawód – dodała nauczycielka.

W zakładce „Kompendium wiedzy” otrzymamy informacje dotyczące m.in. rekrutacji na rok szkolny 2021/2022, terminów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych i wstępnych szkół ponadpodstawowych oraz informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów ósmoklasistów. Szczegóły dostępne pod adresem informatora.

BNO

Skip to content