„Triduum Paschalne w Obrazach”

Źródło fot. katecheza.archiczest.pl

Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej wspólnie z parafią św. Barbary, Zespołem Szkół Specjalnych nr 28 oraz Zespołem Szkół Samochodowych organizują konkurs plastyczny „Triduum Paschalne w Obrazach”. Jest on skierowany do przedszkoli, uczniów szkół podstawowych oraz szkół specjalnych.

Jego celem jest uwrażliwienia najmłodszych na istotę przygotowań do najważniejszego dnia w roku liturgicznym, jakim jest Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

– Chcemy, aby dzieci zawarły to w obrazach i pokazały w nich, jak one przeżywają Triduum. Chcemy pokazać, jakie mają swoje doświadczenia tych paschalnych dni, kiedy to Pan Jezus przeżywa tajemnice cierpienia, ale z tą nadzieją, że nadejdzie wielkanocny poranek zmartwychwstania – mówił Tomasz Kurpiarz, koordynator konkursu i nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie.

Inicjatywa ma zasięg archidiecezjalny, co oznacza, że mogą wziąć w niej udział uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych z terenu archidiecezji częstochowskiej. Patronatem honorowym wydarzenie objął bp Andrzej Przybylski, który serdecznie zaprasza do zainteresowania się konkursem i wzięcia w nim udziału.

– To dobra inicjatywa, by w ten sposób sprowokować dzieci i młodzież, aby przypomniały sobie, czym te trzy najświętsze dni dla nas są, jak je odbieramy oraz jak mogą być widziane ich oczami. Myślę, że dla nas dorosłych, jest to pouczające, aby dostać informację zwrotną i na pewne rzeczy spojrzeć oczami dziecka. Bardzo zachęcam wszystkich wychowanków przedszkoli i uczniów do wzięcia udziału w tym konkursie. Zapraszam wszystkie placówki wychowawcze, przedszkola i szkoły. Proszę o zainteresowanie się tym konkursem nauczycieli, wychowawców, a przede wszystkim katechetów. Będzie nam bardzo miło po Wielkanocy czytać to Triduum Paschalne oczami i sercami dzieci – zapraszał bp Andrzej Przybylski.

Prace plastyczne można dostarczać osobiście lub listownie na adres Zespołu Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie przy ul. Św. Barbary 9/11 z dopiskiem „Triduum Paschalne w obrazach”. Organizatorzy czekają do 31 marca. Rozstrzygnięcie przewidziane jest w połowie kwietnia. Po nim planowane jest stworzenie wystawy dla szerszego grona odbiorców. Szczegóły dostępne na stronie Referatu Katechetycznego Kurii Metropolitalnej oraz Zespołu Szkół Specjalnych nr 28 w zakładce „organizowane konkursy”.

BNO