Fot. gov.pl

1 września rozpoczął się Powszechny Spis Rolny. Trwać będzie 3 miesiące i obejmie ponad 1,5 mln gospodarstw w Polsce. Wyniki przeprowadzonego spisu umożliwią dokładne scharakteryzowanie rolnictwa krajowego. Poprzednie badanie odbyło się 10 lat temu.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady. Powszechny Spis Rolny umożliwia zyskanie danych, do analizy zmian polskiego rolnictwa przed i po wstąpieniu do Unii Europejskiej oraz porównanie ich z danymi gospodarstw w innych państwach członkowskich. Dyrektor departamentu rolnictwa w Głównym Urzędzie Statystycznym, Artur Łączyński tłumaczy, że wnioski ze spisu mają wspierać przyszłe koncepcje rządzących. Celem badania jest też ukazanie kierunku i dynamiki reform na wsi.

– To jest kopalnia wiedzy, którą można wykorzystać w różnych celach. Oczywiście polityki na różnych poziomach – rolnych, środowiskowych, klimatycznych, zagospodarowania przestrzennego itp. Wszystko można powiązać z danymi spisowymi. Spis dostarcza wielu informacji.

O spisie rolnym mówi też prezes GUS Dominik Rozkrut, Generalny Komisarz Spisowy.

– Od początku przygotowywaliśmy ten spis z założeniem, że musimy przeprowadzić go w sposób nowoczesny. Planowaliśmy wykorzystanie samospisu internetowego, wywiadów telefonicznych. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani.

W ramach spisu rolnego pracować będzie 6 tysięcy rachmistrzów z GUS. Badanie obowiązkowe jest dla osób, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą. Odmowa udziału w spisie grozi grzywną. Rolnicy mogą udzielić informacji na temat swojego gospodarstwa poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji lub dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie zgłoszą się sami, rachmistrzowie będą kontaktować się telefonicznie lub bezpośrednio w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.

Więcej informacji na temat Powszechnego Spisu Rolnego tutaj.

ABK/IAR

Skip to content